Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp quản lý chặt chẽ việc in ấn, mua bán và sử dụng hóa đơn.

 

Theo văn bản vừa được Tổng cục Thuế phát đi, để quản lý chặt hóa đơn giá trị gia tăng, cơ quan này đã yêu cầu 63 cục thuế tỉnh, thành phố và các chi cục thuế trực thuộc thực hiện rà soát, tổ chức nhận dạng doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro về in, phát hành, mua bán và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Thu thập thông tin dữ liệu về người nộp thuế mà cơ quan thuế đang quản lý, cũng như thu thập thông tin về người nộp thuế từ các cơ quan khác như: Thông tin giao dịch đáng ngờ từ cơ quan giám sát ngân hàng; thông tin từ Thanh tra Chính phủ; Kiểm toán Nhà nước; đơn thư tố cáo… để xác định doanh nghiệp có rủi ro về hóa đơn.

Ngoài việc rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu để xác định doanh nghiệp có rủi ro về hóa đơn, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu cơ quan thuế các cấp lập danh sách người nộp thuế có rủi ro về in, phát hành, sử dụng, mua bán hóa đơn bất hợp pháp để giám sát, theo dõi và đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế thực hiện xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký. Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban liên quan, các đơn vị trong ngành để cập nhật kịp thời, đầy đủ thông tin về người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, thực hiện thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của ngành Thuế.

Văn bản của Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế, chi cục thuế trực thuộc phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an trong việc xác minh nguồn gốc hàng hóa, kiểm tra xác minh người mua, người bán từ khâu đầu đến khâu cuối. Hồ sơ, tài liệu gửi cơ quan công an đảm bảo tính pháp lý, xác định rõ dấu hiệu, thủ đoạn vi phạm.

Để nâng cao ý thức tuân thủ của người nộp thuế, Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp đẩy mạnh tuyên truyền về quy định của pháp luật liên quan đến hóa đơn trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đăng tải công khai các vụ án mà cơ quan công an, cơ quan chức năng có liên quan đã điều tra, khởi tố theo quy định của pháp luật về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để trốn thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế để răn đe./.

Theo Thời Báo Tài Chính

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) PHẠM T.THÚY KIỀU
0909.921.836
4) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
5) NGUYỄN N .H. HUY
0901.411.026
6) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN P. THU HÀ
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836