1) Bước 1: Công tác chuẩn bị hồ sờ:

- Khách hàng cung cấp Hồ sơ pháp lý;

- Khách hàng cung cấp Hóa đơn chứng từ, Hồ sơ Kế toán;

- Khách hàng cung cấp các hợp đồng trong nước và xuất khẩu;

- Khách hàng cung cấp hồ sơ thanh toán công nợ và các chứng từ thanh toan ngân hàng

2) Bước 2: Kiểm tra và để phương án điều chỉnh sai sót

- Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn đầu vào, đầu ra;

- Lập, Kiểm tra và soát xét Hồ sơ Hoàn thuế Giá trị gia tăng;

- Tư vấn, Hướng dẫn điều chỉnh hồ sơ để được hoàn thuế tối ưu nhất;

- Thống nhất và Soạn thảo Hồ sơ Hoàn thuế Giá trị gia tăng;

- Chuẩn bị hồ sơ đề nghị hoàn thuế;

- Thay mặt doanh nghiệp, trực tiếp nộp Hồ sơ Hoàn thuế tại Cơ quan thuế;

- Theo dõi, cập nhật thông tin hồ sơ hoàn thuế;

- Thay mặt doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế các nội dung liên quan đến hồ sơ hoàn thuế;

- Nhận quyết định hoàn thuế tại cơ quan thuế.

3) Giải trình số liệu khi cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế GTGT.

- Giải trình các số liệu khi cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế GTGT;

- Điều chính những sai sót về số liệu(nếu có) khi cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế yêu cầu;

- Hoàn tất các thủ tục/yêu cầu(nếu có) từ cơ quan thuế trong việc hoàn thuế GTGT;

- Cùng doanh nghiệp nhận Biên bản kiểm tra thủ tục hoàn thuế trong việc hoàn thuế GTGT;

- Nhận quyết định được hoàn thuế GTGT từ cơ quan thuế theo quy định của Pháp luật; Kiểm tra Kho bạc chuyển tiền thuế được hoàn về tài khoản của doanh nghiệp có đúng với số tiền  theo Quyết định được hoàn của cơ quan thuế.

Hãy liên hệ với chúng tôi:
TRUNG TÂM TƯ VẤN KẾ TOÁN TRÍ LUẬT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRÍ LUẬT

VP : 110/26-28 Ông Ích Khiêm, Phường 05, Quận 11=> Xem bản đồ
Email : info@triluat.com
Người phụ trách: NGUYỄN T MỸ VUI :    0909.1838.36
Hotline: VÒNG TẮC XIỀN :   0909.1818.36

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) NGUYỄN THÙY TRƯNG
0919.600.836
3) NGUYỄN CÔNG TUẤN 
 0909.211.836
4) PHẠM THỊ THÚY KIỀU
 0909.921.836
5) NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ 
 0902.486.836
6) LÊ THỊ THANH HIỀN  
 0919 600 836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN THỊ MỸ VUI
0909.1838.36
_______________________
HÓA ĐƠN, CKS
1) LÊ THỊ NGỌC HÂN
0919.941.836
______________________