1. Kỳ kế toán là gì?

Theo quy địng tại khoản 14 Điều 3 của Luật kế toán 2015, khái niệm “kỳ kế toán” được xác định là thời gian mà đơn vị kế toán ghi sổ kế toán, bắt đầu từ thời điểm bắt đầu quá trình ghi sổ kế toán và kết thúc khi khoá sổ kế toán để chuẩn bị lập báo cáo tài chính.

2. Những quy định về kỳ kế toán

Quy định về kỳ kế toán theo Điều 12 của Luật Kế toán 2015 được trình bày như sau:

 

*Quy định chung về kỳ kế toán

Kỳ kế toán bao gồm: Kỳ kế toán năm, Kỳ kế toán tháng, kỳ kế toán quý và được quy định như sau:

Kỳ kế toán năm: Được xác định là 12 tháng, bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 theo lịch dương.

Đối với các đơn vị kế toán có đặc thù về tổ chức và hoạt động, họ có thể lựa chọn kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn theo lịch dương, bắt đầu từ ngày 01 tháng đầu quý hiện tại và kế thức vào ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm tiếp theo. Đồng thời họ phải thông báo cho cơ quan tài chính và cơ quan thuế về sự lựa chọn này.

 

Kỳ kế toán quý: Được xác định là 03 tháng, tính từ ngày 01 tháng đầu quý và kế thúc vào ngày cuối cùng của quý đó.

 

Kỳ kế toán tháng: Được xác định là 01 tháng, bắt đầu từ ngày 01 và kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng đó.

 

*Quy định về kỳ kế toán trong những tình huống đặc biệt được trình bày như sau:

Kỳ kế toán của đơn vị mới thành lập

Kỳ kế toán đầu tiên của doanh nghiệp mới, bắt đầu từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy định chung.

 

Kỳ kế toán đầu tiên của đơn vị kế toán khác phải tính từ ngày quyết định thành lập đơn vị kế toán có hiệu lừ đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy định chung

Kỳ kế toán cuối cùng trong trường hợp chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể, chấm dứt, phá sản tính từ đầu ngày kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy định chung đến hết ngày trước ngày quyết định chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể, chấm dứt hoaht động, phá sản của đơn vị kế toán có hiệu lực.

 

Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kì kế toán năm cuối cùng ngắn hơn 90 ngày được phép kết hợp với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc kỳ kế toán năm trước đó để tạo thành một kỳ kế toán năm; tuy nhiên, kỳ kế toán này không được quá 15 tháng.

 

Trên đây là thông tin mà Trí Luật muốn chia sẻ với Quý Doanh nghiệp về các điều cần lưu ý khi thực hiện thay đổi kỳ kế toán theo quy định hiện hành. Nếu Quý Doanh nghiệp có bất kỳ thắc mắc hoặc vấn đề nào chưa được giải đáp đầy đủ, hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi.Chúng tôi sẽ nhanh chóng tư vấn và hỗ trợ một cách tốt nhất.

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) NGUYỄN THÙY TRƯNG
0919.600.836
3) NGUYỄN CÔNG TUẤN 
 0909.211.836
4) PHẠM THỊ THÚY KIỀU
 0909.921.836
5) NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ 
 0902.486.836
6) LÊ THỊ THANH HIỀN  
 0919 600 836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN THỊ MỸ VUI
0909.1838.36
_______________________
HÓA ĐƠN, CKS
1) LÊ THỊ NGỌC HÂN
0919.941.836
______________________