BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ

1) BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ FPT -CA

     A. Đối với giá doanh nghiệp đăng ký mới.

     B. Đối với giá doanh nghiệp gia hạn.

+ Hồ sơ yêu cầu :

  • Hợp đồng sử dụng dịch vụ Chữ ký số FPT-CA
  • Bản photo CMND/Hộ chiếu của người đại diện pháp luật (có công chứng hoặc có đóng mộc treo công ty)
  • Bản photo GPKD (có công chứng hoặc có đóng mộc treo công ty)

2) BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ VINA -CA

     A. Đối với giá doanh nghiệp đăng ký mới.

    B. Đối với giá doanh nghiệp gia hạn.

+ Hồ sơ yêu cầu :

  • Hợp đồng sử dụng dịch vụ Chữ ký số VINA-CA
  • Bản photo CMND/Hộ chiếu của người đại diện pháp luật (có công chứng hoặc có đóng mộc treo công ty)
  • Bản photo GPKD (có công chứng hoặc có đóng mộc treo công ty)

Hãy liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRÍ LUẬT
VP : 110/26-28 Ông Ích Khiêm, Phường 05, Quận 11=> Xem bản đồ
Email : kinhdoanh@triluat.com
Người phụ trách: 
1) NGUYỄN THỊ NGỌC THANH:    0918.47.47.45
2) NGUYỄN PHẠM THU HÀ:    0919.941.836
G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) PHẠM T.THÚY KIỀU
0909.921.836
4) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
5) NGUYỄN N .H. HUY
0901.411.026
6) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
 CHỮ KÝ SỐ
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
1) NGUYỄN T.N.THANH
0918.47.47.45
2) NGUYỄN P. THU HÀ
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836