BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ

I. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ EASY-CA, NEW-CA, VIN-CA

     A. Đối với giá doanh nghiệp đăng ký mới.

    B. Đối với giá doanh nghiệp gia hạn:

 

+ Hồ sơ yêu cầu :                          

·         Hợp đồng sử dụng dịch vụ Chữ ký số                    

·         Bản photo CMND/Hộ chiếu của người đại diện pháp luật (có công chứng hoặc có đóng mộc treo công ty)                     

·         Bản photo GPKD (có công chứng hoặc có đóng mộc treo công ty)                   

·         Đơn đăng ký sử dụng chứng thư số                           

·         Bản xác nhận thông tin

II. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ CÁC NHÀ MẠNG KHÁC: FPT-CA, VIETTEL-CA , EFY-CA

    A. Đối với giá doanh nghiệp đăng ký mới.

    B. Đối với giá doanh nghiệp gia hạn:

 

+ Hồ sơ yêu cầu :                                             

·         Hợp đồng sử dụng dịch vụ Chữ ký số

·         Bản photo CMND/Hộ chiếu của người đại diện pháp luật (có công chứng hoặc có đóng mộc treo công ty)

·         Bản photo GPKD (có công chứng hoặc có đóng mộc treo công ty)

·        Giấy đăng ký cấp chứng thư số

·        Phiếu xác nhận cấp chứng thư số

 

Hãy liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRÍ LUẬT
VP : 110/26-28 Ông Ích Khiêm, Phường 05, Quận 11=> Xem bản đồ
Email : kinhdoanh@triluat.com
Người phụ trách:  
NGUYỄN THỊ THANH TRÚC:    0919.941.836
G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) NGUYỄN N.HOÀNG HUY
0901.411.026
3) NGUYỄN THÙY TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG THỊ HOÀI NHA
0919.600.836
5) NGUYỄN CÔNG TUẤN 
 0909.211.836
6) PHẠM THỊ THÚY KIỀU
 0909.921.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN THỊ MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN, CKS
1) NGUYỄN T. THANH TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) HUỲNH N.MINH HÒA
0909.486.836