BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ

I. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ EASY-CA, NEW-CA, VIN-CA

     A. Đối với giá doanh nghiệp đăng ký mới.

    B. Đối với giá doanh nghiệp gia hạn:

 

+ Hồ sơ yêu cầu :                          

·         Hợp đồng sử dụng dịch vụ Chữ ký số                    

·         Bản photo CMND/Hộ chiếu của người đại diện pháp luật (có công chứng hoặc có đóng mộc treo công ty)                     

·         Bản photo GPKD (có công chứng hoặc có đóng mộc treo công ty)                   

·         Đơn đăng ký sử dụng chứng thư số                           

·         Bản xác nhận thông tin

II. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ CÁC NHÀ MẠNG KHÁC: FPT-CA, VIETTEL-CA , EFY-CA

    A. Đối với giá doanh nghiệp đăng ký mới.

    B. Đối với giá doanh nghiệp gia hạn:

 

+ Hồ sơ yêu cầu :                                             

·         Hợp đồng sử dụng dịch vụ Chữ ký số

·         Bản photo CMND/Hộ chiếu của người đại diện pháp luật (có công chứng hoặc có đóng mộc treo công ty)

·         Bản photo GPKD (có công chứng hoặc có đóng mộc treo công ty)

·        Giấy đăng ký cấp chứng thư số

·        Phiếu xác nhận cấp chứng thư số

 

Hãy liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRÍ LUẬT
VP : 110/26-28 Ông Ích Khiêm, Phường 05, Quận 11=> Xem bản đồ
Email : kinhdoanh@triluat.com
Người phụ trách:  
NGUYỄN THỊ THANH TRÚC:    0919.941.836
G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) NGUYỄN N.H HUY
0901.411.026
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
5) NGUYỄN CÔNG TUẤN 
 0909.211.836
6) PHẠM T. T KIỀU
 0909.921.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836