Căn cứ Điều 102 tại Luật Quản Lý Thuế 38/2019/QH14, ngày 13 tháng 6 năm 2019 quy định về điều kiện hành nghề của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế:

 1.Là doanh nghiệp đã được thành lập theo quy định của pháp luật.

 2.Có ít nhất 02 người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp.

 


BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ CHUYÊN NGHIỆP

     * Bảng giá áp dụng từ ngày 13/12/2019


 

* Lưu ý:
Dịch vụ chuyên nghiệp sẽ có kế toán viên hàng tháng qua khách hàng 1 buổi sắp xếp chứng từ và tư vấn chi tiết các vấn đề phát sinh cũng như tư vấn giảm thiểu chi phí thuế phải nộp, hạn chế bị truy thu thuế, tư vấn các văn bản mới ban hành.
- Phụ thu phí quyết toán thuế tính 1 tháng phí dịch vụ
 

- Với phí dịch vụ tiết kiệm như trên, Quý khách được cung cấp một hệ thống kế toán thuế đầy đủ và an toàn như sau:

¨      Thực hiện sổ sách kế toán hàng tháng:

-         Lập phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập xuất hàng hóa, phiếu kế toán....

-         Sổ nhật ký chung

-         Sổ cái các tài khoản

-         Sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng

-         Các sổ chi tiết như sổ chi tiết hàng tồn kho, sổ chi tiết công nợ, sổ chi tiết TSCĐ, sổ chi tiết công cụ, dụng cụ…
-         Báo cáo tài chính (bảng cân đối phát sinh, bảng cân đối kế toán, Kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính)

¨      Thực hiện báo cáo thuế hàng tháng:

-         Báo cáo thuế GTGT hàng tháng bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều

-         Báo cáo thuế TNCN hàng tháng bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều

¨      Thực hiện báo cáo thuế hàng quý:

-         Báo cáo thuế GTGT hàng quý bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều
-         Báo cáo thuế TNCN hàng quý bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều

-         Tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều

-         Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý

¨      Thực hiện báo cáo thuế hàng năm:

-         Quyết toán thuế TNCN hàng năm bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều

-         Quyết toán thuế TNDN hàng năm bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều

-         Báo cáo tài chính năm gồm Bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt đông kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.

¨      Thực hiện hồ sơ đăng ký thuế đầu mỗi năm:

-         Tờ khai thuế môn bài

-         Tơ khai đăng ký hình thức kế toán

-         Bảng đăng ký khấu hao TSCĐ

¨      Ngoài ra, chúng tôi còn thực hiện các công việc khác như sau:

-         Lập báo cáo thông kê hàng tháng, hàng quý, hàng năm
-         Trực tiếp nộp báo cáo thuế và làm việc với cơ quan thuế

-         Tư vấn thủ tục đăng ký lao động và BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp

-         Tư vấn nghiệp vụ phát sinh để hợp lý hoá các chi phí mà doanh nghiệp thực tế đã chi nhằm giảm mức thuế phải nộp

-         Tư vấn gỡ rối trong sổ sách kế toán.

-         Tư vấn giải đáp những thắc mắc về thuế – kế toán.
-         Đại diện làm việc với cơ quan thuế

¨      Dịch vụ tư vấn tận nơi:

-         Hàng tháng, nhân viên phụ trách đến quý khách sắp xếp chứng từ, tư vấn các vấn đề liên quan đến kế toán, tư vấn các văn bản mới, tư vấn các nghệip vụ nhằm giảm thiểu chi phí thuế,  hạn chế bi truy thu thuế

Hãy liên hệ với chúng tôi:
TRUNG TÂM TƯ VẤN KẾ TOÁN TRÍ LUẬT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRÍ LUẬT

VP : 110/26-28 Ông Ích Khiêm, Phường 05, Quận 11=> Xem bản đồ
Email : info@triluat.com
Người phụ trách: NGUYỄN T MỸ VUI :    0909.1838.36
Hotline: VÒNG TẮC XIỀN :   0909.1818.36

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) NGUYỄN THÙY TRƯNG
0919.600.836
3) NGUYỄN CÔNG TUẤN 
 0909.211.836
4) PHẠM THỊ THÚY KIỀU
 0909.921.836
5) NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ 
 0902.486.836
6) LÊ THỊ THANH HIỀN  
 0919 600 836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN THỊ MỸ VUI
0909.1838.36
_______________________
HÓA ĐƠN, CKS
1) LÊ THỊ NGỌC HÂN
0919.941.836
______________________