Văn bản-TTHC

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
3346/TCT-CS Công văn số 3346/TCT-CS ngày 12/09/2022 về sản lượng tính BVMT đối với khai thác khoáng sản 10/11/2022
3334/TCT-CS Công văn số 3334/TCT-CS ngày 09/09/2022 về chính sách thuế 10/11/2022
280/TB-VPCP Thông báo số 280/TB-VPCP ngày 07/09/2022 về kết luận của phó thủ tướng chính phủ lê minh khái - trưởng ban chỉ đạo điều hành giá 10/11/2022
3242/TCT-CS Công văn số 3242/TCT-CS ngày 31/08/2022 về tiền thuê đất 10/11/2022
3246/TCT-CS Công văn số 3246/TCT-CS ngày 31/08/2022 về chính sách tiền thuê đất 02/11/2022
111/NQ-CP Quyết định số 111/NQ-CP ngày 30/08/2022 về phiên họp chuyên đề về xây dựng Pháp luật tháng 8 năm 2022 02/11/2022
3181/TCT-CS Công văn số 3181/TCT-CS ngày 29/08/2022 về giải đáp chính sách tiền thuê đất 02/11/2022
3141/TCT-CS Công văn số 3141/TCT-CS ngày 24/08/2022 về thuế GTGT 02/11/2022
1391/QĐ-TCT Quyết định số 1391/QĐ-TCT ngày 23/08/2022 về ban hành quy trình quản lý HĐĐT có mã của Cơ Quan Thuế khởi tạo từ máy tính tiền 02/11/2022
3127/TCT-CS Công văn 3127/TCT-CS ngày 23/08/2022 về thuế GTGT 02/11/2022
3033/TCT-CS Công văn số 3033/TCT-CS ngày 17/08/2022 về thuế GTGT 02/11/2022
3034/TCT-CS Công văn số 3034/TCT-CS ngày 17/08/2022 về thuế GTGT 02/11/2022
3036/TCT-CS Công văn sô 3036/TCT-CS ngày 17/08/2022 về tiền thuê đất 02/11/2022
3037/TCT-CS Công văn số 3037/TCT-CS ngày 17/08/2022 về hóa đơn điện tử 02/11/2022
3384/TCT-CS Công văn số 3384/TCT-CS ngày 14/08/2022 về giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ 28/09/2022