Văn bản-TTHC

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1348/TCT-DNL Công văn số 1348/TCT-DNL ngày 1348/TCT-DNL về chính sách thuế GTGT 08/06/2022
1382/TCT-CS Công văn số 1382/TCT-CS ngày 28/04/2022 về thuế GTGT 08/06/2022
1067/TCT-CS Công văn số 1067/TCT-CS ngày 12/04/2022 về hóa đơn điện tử 08/06/2022
1084/TCT-CS Công văn số 1084/TCT-CS ngày 13/04/2022 về giới thiệu các nội dung mới tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn Nghị định số 13/04/2022 08/06/2022
24/2022/TT-BTC Thông tư số 24/2022/TT-BTC ngày 07/04/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 48/2019/tt-btc ngày 08 tháng 8 năm 2019 của bộ trưởng bộ tài chính 08/06/2022
1046/TCT-KK Công văn số 1046/TCT-KK ngày 07/04/2022 v/v trả lời vướng mắc về khai thuế GTGT đối với các Trạm thu phí Hầm đèo Cà tại Phú Yên 08/06/2022
982/TCT-CS Công văn số 982/TCT-CS ngày 01/04/2022 về miễn tiền thuê đất phần diện tích xây dựng kỹ thuật dùng chung trong KCN 08/06/2022
01/04/2022 Công văn số 989/TCT-CS ngày 01/04/2022 về giải đáp chính sách tiền thuê đất 08/06/2022
941/TCT-CS Công văn số 941/TCT-CS ngày 29/03/2022 về giải đáp chính sách tiền thuê đất 08/06/2022
944/TCT-CS Công văn số 944/TCT-CS ngày 29/03/2022 về đề nghị hướng dẫn về giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính Phủ 05/05/2022
902/TCT-CS Công văn số 902/TCT-CS ngày 25/03/2022 về thuế xuất thuế GTGT đối với mặt hàng thép phế liệu tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP 05/05/2022
883/TCT-DNNCN Công văn số 883/TCT-DNNCN ngày 24/03/2022 về hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 05/05/2022
884/TCT-CS Công văn số 884/TCT-CS ngày 24/03/2022 về giá tính thuế tài nguyên 05/05/2022
2688/BTC-TCT Công văn số 2688/BTC-TCT ngày 23/03/2022 về thuế GTGT tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP 05/05/2022
824/TCT-CS Công văn số 824/TCT-CS ngày 21/03/2022 về hóa đơn điện tử 18/04/2022