Văn bản-TTHC

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
4480/TCT-CS Công văn số 4480/TCT-CS ngày 10/10/2023 về chuyển lợi nhuận ra nước ngoài 06/11/2023
4481/TCT-CS Công văn số 4481/TCT-CS ngày 10/10/2023 về thuế GTGT 06/11/2023
4455/TCT-TVQT Công văn số 4455/TCT-TVQT ngày 09/10/2023 về hướng dẫn in biên lai thu thuế, phí, lệ phí mẫu CTT50 06/11/2023
08/CĐ-TCT Công điện số 08/CĐ-TCT ngày 05/10/2023 về việc thực hiện quyết định số 25/2023/QĐ-TTG ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023. 06/11/2023
25/2023/QĐ-TTg Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023 06/11/2023
4321/TCT-CS Công văn số 4321/TCT-CS ngày 29/09/2023 về chính sách thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường 06/11/2023
4336/TCT-CS Công văn số 4336/TCT-CS ngày 29/09/2023 về thuế GTGT 06/11/2023
4341/TCT-CS Công văn số 4341/TCT-CS ngày 29/09/2023 về chính sách thuế 06/11/2023
4344/TCT-CS Công văn số 4344/TCT-CS ngày 29/09/2023 về chính sách thuế 06/11/2023
4347/TCT-KK Công văn số 4347/TCT-KK ngày 29/09/2023 về xử lý bù trừ tiền nộp thừa 06/11/2023
4316/TCT-CS Công văn số 4316/TCT-CS ngày 28/09/2023 về thuế GTGT 06/11/2023
4303/TCT-CS Công văn số 4303/TCT-CS ngày 27/09/2023 về chính sách LPTB 06/11/2023
4270/TCT-KK Công văn số 4270/TCT-KK ngày 26/09/2023 về khai thuế, nộp thuế hoạt động chuyển nhượng bất động sản 06/11/2023
4204/TCT-CS Công văn số 4204/TCT-CS ngày 22/09/2023 về tính tiền thuê đất 06/11/2023
4205/TCT-CS Công văn số 4205/TCT-CS ngày 22/09/2023 về thuế GTGT 06/11/2023