Văn bản-TTHC

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1238/TCT-KK Công văn số 1238/TCT-KK ngày 27/03/2024 về khai thuế GTGT, TNDN của chi nhánh phát điện dầu khí - Tập đoàn dầu khí Việt Nam 21/05/2024
1145/TCT-CS Công văn số 1145/TCT-CS ngày 22/03/2024 về đơn giá thuê đất 21/05/2024
1048/TCT-CS Công văn số 1048/TCT-CS ngày 19/03/2024 về chính sách tiền thuê đất 26/03/2024
1055/TCT-CS Công văn số 1055/TCT-CS ngày 19/03/2024 về giải đáp chính sách lệ phí trước bạ 26/03/2024
949/TCT-CS Công văn số 949/TCT-CS ngày 13/03/2024 về giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg 26/03/2024
955/TCT-CS Công văn số 955/TCT-CS ngày 13/03/2024 về hóa đơn 26/03/2024
954/TCT-CS Công văn số 954/TCT-CS ngày 13/03/2024 về điều chỉnh hóa đơn sai sót 26/03/2024
911/TCT-DNNCN Công văn số 911/TCT-DNNCN ngày 11/03/2024 về chính sách thuế 26/03/2024
883/TCT-KK Công văn số 883/TCT-KK ngày 08/03/2024 về khiếu nại sau khi cơ quan thuế kiếm tra trước hoàn thuế GTGT 26/03/2024
886/TCT-CS Công văn số 886/TCT-CS ngày 08/03/2024 về giảm tiền thuê đất 26/03/2024
269/QĐ-TCT Quyết định số 269/QĐ-TCT ngày 08/03/2024 về ban hành chế độ báo cáo thu nội địa 26/03/2024
837/TCT-DNL Công văn số 837/TCT-DNL ngày 06/03/2024 quyết liệt triển khai thực hiện HĐĐT theo từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu 26/03/2024
801/TCT-CS Công văn số 801/TCT-CS ngày 05/03/2024 về thuế GTGT 22/03/2024
823/TCT-KK Công văn số 823/TCT-KK ngày 05/03/2024 về xử lý số tiền nộp thuế của NNT 22/03/2024
764/TCT-DNNCN Công văn số 764/TCT-DNNCN ngày 01/03/2024 về xác định thuế TNCT từ hợp đồng dịch vụ môi giới bán hàng, quảng bá sản phẩm 22/03/2024