Văn bản-TTHC

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
245/TLĐ Công văn số 245/TLĐ ngày 18/03/2020 Về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 05/06/2020
1114/TCT-CS Công văn số 1114/TCT-CS ngày 18/03/2020 Về thuế GTGT đối với sản phẩm dầu thô làm từ đậu tương hạt 05/06/2020
1106/TCT-CS Công văn số 1106/TCT-CS ngày 18/03/2020 Về thuế GTGT khi điều chuyển tài sản 05/06/2020
797/LĐTBXH-BHXH Công văn số 797/LĐTBXH-BHXH ngày 09/03/2020 Về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 05/06/2020
939/TCT-CS Công văn số 939/TCT-CS ngày 06/03/2020 Về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng phụ phẩm 05/06/2020
11/CT-TTg Công văn số 11/CT-TTg ngày 04/03/2020 VỀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19 05/06/2020
897/TCT-QLN Công văn số 897/TCT-QLN ngày 03/03/2020 Về việc gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 05/06/2020
774/TCT-KK Công văn số 774/TCT-KK ngày 20/02/2020 Về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư 05/06/2020
755/TCT-TTKTT Công văn số 755/TCT-TTKTT ngày 20/02/2020 Về chính sách thuế nhà thầu 05/06/2020
564/TCT-CS Công văn số 564/TCT-CS ngày 13/02/2020 Về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm đá mỹ nghệ xuất khẩu 05/06/2020
571/TCT-KK Công văn số 571/TCT-KK ngày 13/02/2020 Về việc đề nghị hướng dẫn kê khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT của chi nhánh 05/06/2020
475/TCT-CS Công văn số 475/TCT-CS ngày 10/02/2020 Về chính sách thuế 05/06/2020
450/TCT-TTKT Công văn số 450/TCT-TTKT ngày 07/02/2020 Về việc lập biên bản vi phạm chế độ kế toán 05/06/2020
03/CT-BTC Công văn số 03/CT-BTC ngày 19/03/2020 Về chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 29/05/2020
411/TCT-DNL Công văn số 411/TCT-DNL ngày 04/02/2020 Về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử 29/05/2020