Văn bản-TTHC

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
109/2020/NĐ-CP Công văn số 109/2020/NĐ-CP ngày 15/09/2020 Về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. 26/09/2020
3845/TCT-DNNCN Công văn số 3845/TCT-DNNCN ngày 15/09/2020 Về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản chi cho ngươi lao động được trích từ quỹ công đoàn 26/09/2020
3788/TCT-CS Công văn số 3788/TCT-CS ngày 11/09/2020 Về chính sách thuế 26/09/2020
3791/TCT-CS Công văn số 3791/TCT-CS ngày 11/09/2020 Về căn cứ tính thuế tài nguyên 26/09/2020
3769/TCT-DNNCN Công văn số 3769/TCT-DNNCN ngày 10/09/2020 Vướng mắc về hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản 26/09/2020
3701/TCT-CS Công văn số 3701/TCT-CS ngày 08/09/2020 Về trả lời chính sách thuế 24/09/2020
3705/TCT-CS Công văn số 3705/TCT-CS ngày 08/09/2020 Về chính sách thuế giá trị gia tăng 24/09/2020
3711/TCT-CS Công văn số 3711/TCT-CS ngày 08/09/2020 Về thời điểm lập hóa đơn 24/09/2020
3712/TCT-CS Công văn số 3712/TCT-CS ngày 08/09/2020 Về đáp vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ 24/09/2020
3646/TCT-CS Công văn số 3646/TCT-CS ngày 03/09/2020 Về ngày về hóa đơn điện tử 24/09/2020
3608/TCT-TTKT Công văn số 3608/TCT-TTKT ngày 01/09/2020 Về lưu giữ hồ sơ toàn cầu. 24/09/2020
3639/TCT-CS Công văn số 3639/TCT-CS ngày 01/09/2020 Về thuế TNDN đối với cơ sở y tế công lập 24/09/2020
3530/TCT-KK Công văn số 3530/TCT-KK ngày 27/08/2020 Về thu hồi hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động 24/09/2020
3518/TCT-CS Công văn số 3518/TCT-CS ngày 26/08/2020 Về tháo gỡ vướng mắc vấn đề nợ thuế của doanh nghiệp tư nhân 24/09/2020
3525/TCT-CS Công văn số 3525/TCT-CS ngày 26/08/2020 Về chính sách thuế 17/09/2020