Văn bản-TTHC

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1321/TCT-CS Công văn về 1321/TCT-CS ngày 14/04/2023 về chính sách thuế 15/05/2023
01/CĐ-BTC Công văn 01/CĐ-BTC ngày 12/04/2023 về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử 15/05/2023
1139/TCT-CS Công văn số 1139/TCT-CS ngày 05/04/2023 về giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ 15/05/2023
1216/TCT-CS Công văn số 1216/TCT-CS ngày 14/04/2023 về chính sách thuế 15/05/2023
1142/TCT-CS Công văn số 1142/TCT-CS ngày 05/04/2023 về hóa đơn 15/05/2023
1155/TCT-CS Công văn số 1155/TCT-CS ngày 05/04/2023 về tiền thuê đất 15/05/2023
1159/TCT-CS Công văn số 1159/TCT-CS ngày 05/04/2023 về chính sách tiền thuê đất 15/05/2023
1160/TCT-CS Công văn số 1160/TCT-CS ngày 05/04/2023 về chính sách tiền thuê đất 15/05/2023
1026/TCT-CS Công văn số 1026/TCT-CS ngày 30/03/2023 về giải đáp chính sách tiền thuê đất 15/05/2023
1023/TCT-CS Công văn số 1023/TCT-CS ngày 30/03/2023 về thuế GTGT 15/05/2023
1022/TCT-CS Công văn số 1022/TCT-CS ngày 30/03/2023 về chính sách lệ phí trước bạ 15/05/2023
1042/TCT-CS Công văn số 1042/TCT-CS ngày 31/03/2023 về chính sách thuế nhà thầu 14/04/2023
319/QĐ-TTG Quyết định số 319/QĐ-TTG ngày 29/03/2023 về phê duyệt đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025 14/04/2023
858/TCT-CS Công văn số 858/TCT-CS ngày 22/03/2023 về chính sách tiền thuê đất 14/04/2023
918/TCT-VP Công văn số 918/TCT-VP ngày 24/03/2023 về tiếp nhận, trả kết quả các TTHC thuế liên quan đến Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy 14/04/2023