Văn bản-TTHC

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
3253/TCT-CS Công văn số 3253/TCT-CS ngày 30/08/2021 về chính sách thuế 21/09/2021
3255/TCT-CS Công văn số 3255/TCT-CS ngày 30/08/2021 về phiếu xuất kho 21/09/2021
2844/LĐTBXH-PC Công văn số 2844/LĐTBXH-PC ngày 25/08/2021 về hướng dẫn một số vướng mắc trong việc thực hiện chính sách 21/09/2021
3140/TCT-CS Công văn só 3140/TCT-CS ngày 20/08/2021 về phí BVMT đối với khác thác khoáng sản 21/09/2021
3098/TCT-CS Công văn số 3098/TCT-CS ngày 17/08/2021 về thủ tục miễn thuế tài nguyên đất khai thác 21/09/2021
71/2021/TT-BTC Thông tư số 71/2021/TT-BTC ngày 17/08/2021 v/v hướng dẫn về thuế TNDN đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị Quyết số 63/NQ-CP của Chính Phủ 21/09/2021
3091/TCT-QLN Công văn số 3091/TCT-QLN ngày 14/08/2021 v/v vướng mắc về tính tiền chậm nộp 13/09/2021
3061/TCT-KK Công văn số 3061/TCT-KK ngày 13/08/2021 về khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh 13/09/2021
3014/TCT-CS Công văn số 3014/TCT-CS ngày 11/08/2021 về chính sách thuế 13/09/2021
2953/TCT-TTKT Công văn số 2953/TCT-TTKT ngày 06/08/2021 về chính sách thuế 13/09/2021
2966/TCT-DNL Công văn số 2966/TCT-DNL ngày 06/08/2021 về tiền chậm nộp tiền thuế TTĐB 13/09/2021
2921/TCT-CS Công văn số 2921/TCT-CS ngày 03/08/2021 về chính sách thuế 06/09/2021
2922/TCT-CS Công văn số 2922/TCT-CS ngày 03/08/2021 về chinh sách tiền thuê đất 06/09/2021
2867/TCT-QLN Công văn số 2867/TCT-QLN ngày 29/07/2021 về xóa nợ tiền thuê đất 06/09/2021
2876/TCT-DNL Công văn số 2876/TCT-DNL ngày 29/07/2021 về chính sách thuế GTGT đối với các doanh thu từ hoạt động của Sàn giao dịch VAMC 06/09/2021