Văn bản-TTHC

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
CV_5333_TCT-CS Công văn số CV_5333_TCT-CS ngày 16/12/2020 Về hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu 25/12/2020
CV_5327_TCT-KK Công văn số CV_5327_TCT-KK ngày 15/12/2020 Về kê khai, tính thuế và phân bổ thuế GTGT cho chi nhánh phụ thuộc 25/12/2020
5265/TCT-DNNCN Công văn số 5265/TCT-DNNCN ngày 11/12/2020 Về chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân không cư trú 25/12/2020
CV_5272_TCT-CS Công văn số CV_5272_TCT-CS ngày 11/12/2020 Về ưu đãi thuế TNDN 25/12/2020
CV_5258_TCT-QLN Công văn số CV_5258_TCT-QLN ngày 10/12/2020 Về đôn đốc tiền thuế nợ 25/12/2020
CV_5216_TCT-CS Công văn số CV_5216_TCT-CS ngày 08/12/2020 Về trả lời chính sách thuế 25/12/2020
CV_5218_TCT-DNL Công văn số CV_5218_TCT-DNL ngày 08/12/2020 Xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 25/12/2020
CV_5179_TCT-CS Công văn số CV_5179_TCT-CS ngày 07/12/2020 Về thuế GTGT 25/12/2020
CV_5152_TCT-DNL Công văn số CV_5152_TCT-DNL ngày 04/12/2020 Về kê khai và nộp thuế VAT nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1 25/12/2020
CV_5162_TCT-CS Công văn số CV_5162_TCT-CS ngày 04/12/2020 Về chính sách miễn tiền thuê đất 25/12/2020
5142/TCT-DNNCN Công văn số 5142/TCT-DNNCN ngày 03/12/2020 Về thuế TNCN đối với hội gia đình, cá nhân góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất để trồng cây cao su 14/12/2020
5079/TCT-DNL Công văn số 5079/TCT-DNL ngày 30/11/2020 Về hướng dẫn khấu trừ thuế 14/12/2020
5045/TCT-DNL Công văn số 5045/TCT-DNL ngày 27/11/2020 Về sử dụng hóa đơn, chứng từ khi điều chuyển vật tư giữa các đơn vị phụ thuộc và cho nhà thầu 14/12/2020
5057/TCT-CS Công văn số 5057/TCT-CS ngày 27/11/2020 Về chính sách tiền thuê đất. 14/12/2020
CV_5025_TCT-CS Công văn số CV_5025_TCT-CS ngày 25/11/2020 vế giải đáp chính sách tiền sử dụng đất 07/12/2020