Cổ tức là khoản lợi nhuận mà bất kỳ cổ đông nào cũng mong cũng mong muốn nhận được khi sở hữu cổ phần. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ về các cách thức chi trả cổ tức. Vậy, chia cổ tức bằng tiền mặt là như thế nào? Hãy cùng công ty Trí Luật tìm hiểu chi tiết trong bài viết sau đây nhé!
 

Thông tin về chia cổ tức bằng tiền mặt
Chia cổ tức bằng tiền mặt

Cổ tức là gì?

Theo Khoản 05 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được doanh nghiệp trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác.

Bên cạnh đó, lợi nhuận ròng hay còn gọi là lãi thuần, lãi ròng hoặc thu nhập ròng là phần lợi nhuận còn lại sau khi lấy tổng doanh thu trừ đi hết tất cả chi phí dùng cho sản phẩm và thuế.

Như vậy, cổ tức có thể được hiểu là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ đông bằng tiền mặt hoặc các loại tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại sau khi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước.

Chia cổ tức bằng tiền mặt là gì?

Chia cổ tức bằng tiền mặt là hình thức doanh nghiệp sẽ trả cổ tức trực tiếp cho cổ đông bằng tiền mặt. Đại Hội đồng cổ đông của doanh nghiệp sẽ dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh và các kế hoạch trong tương lai của công ty để quyết định tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho các nhà đầu tư.

Nhà đầu tư sẽ nhận cổ tức bằng tiền mặt từ doanh nghiệp bằng một số cách sau đây:

 • Chi trả bằng séc.
 • Chuyển khoản.
 • Lệnh trả tiền gửi bằng đường bưu điện.
   

hình thức chia cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt được dựa trên kết quả của hoạt động kinh doanh

 

*** Thông tin khác: Cổ phiếu thưởng là gì?

Các hình thức trả cổ tức khác cho nhà đầu tư

Ngoài chia cổ tức bằng tiền mặt, các doanh nghiệp thường trả cổ tức cho các nhà đầu tư bằng các hình thức khác như:

 • Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Nghĩa là doanh nghiệp sẽ phát hành thêm cổ phần và chia cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần. .
 • Mua lại cổ phiếu: Là hình thức mà doanh nghiệp thay vì trả bằng tiền mặt cho cổ đông thì công ty sẽ trả cổ tức cho cổ đông bằng việc mua lại một số cổ phần cổ đông đang sở hữu.
 • Bằng tài sản khác: Cổ đông sẽ nhận cổ tức bằng sản phẩm của công ty như hàng tồn kho, cổ phiếu của công ty khác do công ty đang sở hữu,...

Trả cổ tức bằng tiền mặt ảnh hưởng gì?

Ưu điểm

 • Việc nhận cổ tức bằng tiền mặt giúp các cổ đông cảm thấy an toàn và chắc chắn hơn thay vì tiếp tục gửi lại tiền cho công ty để phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh trong tương lai.
 • Việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cũng phần nào cho thấy công ty đang có nguồn tài chính vững mạnh và tạo cảm giác an toàn, uy tín cho các cổ đông khi đầu tư vào công ty.

Nhược điểm

 • Khi nhận cổ tức bằng tiền mặt, cổ đông phải chịu một trong hai loại thuế, bao gồm: thuế thu nhập cá nhân đối với cổ đông là cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cổ đông là doanh nghiệp.
 • Việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt sẽ gây trở ngại lớn đối với những công ty đang gặp khó khăn về tài chính hoặc đang cần nguồn vốn để mở rộng kinh doanh.
 • Đồng thời, ngân sách doanh nghiệp sẽ thiếu hụt để mở rộng sản xuất, kinh doanh và làm ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty trong tương lai.

Nhìn chung, chia cổ tức bằng tiền mặt là khoản thu nhập hời cho nhà đầu tư và cổ đông theo hình thức cố định và lâu dài. Tuy nhiên, trước khi quyết định đầu tư vào một doanh nghiệp thì cần đánh giá chung về tính hình kinh doanh và lãnh đạo của doanh nghiệp đó trong tương lai có khả quan hay không nhé!
 

Nhận cổ tức bằng tiền mặt
Chia cổ tức bằng tiền mặt giúp người đầu tư cảm thấy an tâm hơn với doanh nghiệp

Doanh nghiệp nên trả cổ tức bằng tiền mặt khi nào?

Đối với các doanh nghiệp đang có thể mạnh về vốn và muốn thể hiện sự minh bạch, uy tín thì thường sẽ lựa chọn hình thức trả cổ tức bằng tiền. Ngược lại, các công ty đang trên đà phát triển, muốn mở rộng kinh doanh nên cần tiền vốn lưu động nhiều nên lựa chọn hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Quy trình, thủ tục trả cổ tức bằng tiền mặt

Theo điểm b Khoản 2 Điều 138 của Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần và Hội đồng quản trị có quyền kiến nghị mức cổ tức được trả.

Căn cứ theo quy định tại khoản 4, Điều 135 của Luật Doanh nghiệp 2020, quy trình, thủ tục doanh nghiệp chi trả cổ tức cho cổ đông như sau:

 • Kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, trong vòng 06 tháng, cổ tức phải được thanh toán đầy đủ.
 • Hội đồng quản trị sẽ lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định cụ thể mức cổ tức được trả tương ứng với từng cổ phần. Thời hạn và các hình thức trả phải được hoàn thành chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức.
 • Thông báo về việc trả cổ tức được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông, thời gian chậm nhất là 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Nội dung thông báo phải bao gồm:

- Tên công ty, địa chỉ trụ sở chính công ty.

- Họ tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch và một số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân.

- Tên, mã số doanh nghiệp hoặc một số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là cổ tức.

- Số lượng cổ phần từng loại của cổ đông, mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông đó sẽ được nhận.

- Thời điểm và phương thức trả cổ tức.

- Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty.

doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt
Cổ tức sẽ được thanh toán đầy đủ trong vòng 06 tháng

 

*** Đọc ngay: Tìm hiểu bút toán kết chuyển lãi lỗ

Giá cổ phiếu sau khi chia cổ tức bằng tiền mặt có bị giảm không?

Như đã đề cập trước đó, việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt giúp mang lại cảm giác an toàn, chắc chắn cho cổ đông và khẳng định được nguồn tiền vững mạnh của công ty.

Theo quy định, cổ đông được nhận cổ tức khi công ty kinh doanh có lãi đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác. Thông thông thường, những ngày gần chia cổ tức, người đang giữ cổ phiếu sẽ không muốn bán và sau khi được chia cổ tức, các nhà đầu tư đều muốn bán cổ phiếu.

Do đó, để đảm bảo nguyên tắc công bằng, giá cổ phiếu phải được điều chỉnh giảm và đúng với tỷ lệ được nhận cổ tức.
 

Trả cổ tức bằng tiền mặt ảnh hưởng gì?
Giá cổ phiếu sau khi chia cổ tức sẽ có xu hướng giảm nhưng không nhiều

Một năm trả cổ tức bằng tiền mặt mấy lần?

Số lần trả cổ tức cho cổ đông sẽ phụ thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh và quy định của công ty trong năm đó. Có doanh nghiệp sẽ trả cổ tức 1 năm khoảng 2 lần hoặc từ 3 - 4 lần/năm.
 

Trên đây là các nội dung chi tiết về cách chia cổ tức bằng tiền mặt cũng như là một số vấn đề pháp lý có liên quan đến trả cổ tức bằng tiền mặt. Trong quá trình tìm hiểu, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc thì vui lòng liên hệ với Công ty Trí Luật qua hotline (028) 7304 5969 nhé!

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) NGUYỄN THÙY TRƯNG
0919.600.836
3) NGUYỄN CÔNG TUẤN 
 0909.211.836
4) PHẠM THỊ THÚY KIỀU
 0909.921.836
5) NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ 
 0902.486.836
6) LÊ THỊ THANH HIỀN  
 0919 600 836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN THỊ MỸ VUI
0909.1838.36
_______________________
HÓA ĐƠN, CKS
1) LÊ THỊ NGỌC HÂN
0919.941.836
______________________