BẢNG BÁO GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

 

1) Các gói hóa đơn điện tử:

 


 

2) Phí khởi tạo hệ thống hóa đơn điện tử lần đầu : 600.000 VNĐ ( áp dụng đối với khách hàng lần đầu sử dụng hóa đơn điện tử, những lần sau không áp dụng) bao gồm các công việc sau: 

- Chi phí bản quyền truy cập phần mềm hóa đơn điện tử

- Soạn thông báo phát hành

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm qua Ultraview, Điện thoại

- Thiết kế hóa đơn theo mẫu miễn phí (Khách hàng chọn mẫu có sẵn).

           

 Lưu ý:

- Thanh toán 1 lần ngay sau khi ký hợp đồng.

- Hóa đơn thừa được chuyển sang năm tài chính tiếp theo để sử dụng.

- Trường hợp khách hàng cần tích hợp với phần mềm kế toán của công ty vui lòng liên hệ để được báo giá sau.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRÍ LUẬT
VP : 110/26-28 Ông Ích Khiêm, Phường 05, Quận 11=> Xem bản đồ
Email : kinhdoanh@triluat.com
Người phụ trách:  
LÊ THỊ NGỌC HÂN:    0919.941.836
G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) NGUYỄN THÙY TRƯNG
0919.600.836
3) NGUYỄN CÔNG TUẤN 
 0909.211.836
4) PHẠM THỊ THÚY KIỀU
 0909.921.836
5) NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ 
 0902.486.836
6) LÊ THỊ THANH HIỀN  
 0919 600 836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN THỊ MỸ VUI
0909.1838.36
_______________________
HÓA ĐƠN, CKS
1) LÊ THỊ NGỌC HÂN
0919.941.836
______________________