BẢNG BÁO GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

 

1) Các gói hóa đơn điện tử:

 


 

2) Phí khởi tạo hệ thống hóa đơn điện tử lần đầu : 600.000 VNĐ ( áp dụng đối với khách hàng lần đầu sử dụng hóa đơn điện tử, những lần sau không áp dụng) bao gồm các công việc sau: 

- Chi phí bản quyền truy cập phần mềm hóa đơn điện tử

- Soạn thông báo phát hành

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm qua Ultraview, Điện thoại

- Thiết kế hóa đơn theo mẫu miễn phí (Khách hàng chọn mẫu có sẵn).

           

 Lưu ý:

- Thanh toán 1 lần ngay sau khi ký hợp đồng.

- Hóa đơn thừa được chuyển sang năm tài chính tiếp theo để sử dụng.

- Trường hợp khách hàng cần tích hợp với phần mềm kế toán của công ty vui lòng liên hệ để được báo giá sau.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRÍ LUẬT
VP : 110/26-28 Ông Ích Khiêm, Phường 05, Quận 11=> Xem bản đồ
Email : kinhdoanh@triluat.com
Người phụ trách:  
NGUYỄN THỊ THANH TRÚC:    0919.941.836
G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) NGUYỄN N.H HUY
0901.411.026
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
5) NGUYỄN CÔNG TUẤN 
 0909.211.836
6) PHẠM T. T KIỀU
 0909.921.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836