Văn bản-TTHC

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
10/2021/TT-BTC Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 hướng dẫn quản lý hành nghề làm thủ tục về thuế theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 03/03/2021
09/2021/TT-BTC Thông tư số 09/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021 về hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán 03/03/2021
153/TCT-CS Công văn số 153/TCT-CS ngày 14/01/2021 Về chính sách thuế 19/02/2021
118/TCT-CS Công văn số 118/TCT-CS ngày 13/01/2021 Về hồ sơ thu lệ phí trước bạ, trong đó có nêu trường hợp doanh nghiệp, tổ chức bán xe ô tô, xe gắn máy nhưng không xuất hóa đơn 19/02/2021
121/TCT-CS Công văn số 121/TCT-CS ngày 13/01/2021 Về khấu trừ giá trị lợi thế vị trí địa lý 19/02/2021
71/TCT-CS Công văn số 71/TCT-CS ngày 08/01/2021 Về chính sách thuế nhà thầu 19/02/2021
51/TCT-TNCN Công văn số 51/TCT-TNCN ngày 07/01/2021 Về chính sách thuế TNCN đối với khoản thanh toán cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động 19/02/2021
26/TCT-CS Công văn số 26/TCT-CS ngày 05/01/2021 về việc trừ tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào tiền thuê đất phải nộp về chính sách tiền thuê đất 19/02/2021
13/TCT-CS Công văn số 13/TCT-CS ngày 04/01/2021 về hóa đơn 05/02/2021
01/2021/NĐ-CP Công văn số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 Về hướng dẫn thực hiện về Đăng ký doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 05/02/2021
5620/TCT-DNL Công văn số 5620/TCT-DNL ngày 31/12/2020 về xuất hóa đơn đối với chi phí xử lý phát mại TSBĐ 05/02/2021
5625/TCT-CS Công văn số 5625/TCT-CS ngày 31/12/2020 về chính sách thuế 05/02/2021
5626/TCT-CS Công văn số 5626/TCT-CS ngày 31/12/2020 về chính sách thuế TNDN 05/02/2021
5561/TCT-TTKT Công văn số 5561/TCT-TTKT ngày 28/12/2020 về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2020/NĐ-CP 05/02/2021
15757/BTC-TCT Công văn số 15757/BTC-TCT ngày 22/12/2020 về hóa đơn điện tử đối với hoạt động thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tự động không dừng 05/02/2021