Văn bản-TTHC

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
3887/TCT-CS Công văn số 3887/TCT-CS ngày 08/10/2021 về khoản chi ủng hộ, tài trợ của DN cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 01/12/2021
3853/TCT-CS Công văn số 3853/TCT-CS ngày 07/10/2021 về thuế GTGT nhà ở xã hội 22/11/2021
3851/TCT-CS Công văn số 3851/TCT-CS ngày 07/10/2021 về giải pháp chính sách thu lệ phí trước bạ 22/11/2021
3796/TCT-CS Công văn số 3796/TCT-CS ngày 01/10/2021 về xác định số lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi vi phạm, giá tính thuế GTGT 22/11/2021
3823/TCT-DNNCN Công văn số 3823/TCT-DNNCN ngày 05/10/2021 về chính sách thuế TNCN 22/11/2021
3745/TCT-TTKT Công văn sô 3745/TCT-TTKT ngày 28/09/2021 về chính sách thuế 22/11/2021
3727/TCT-CS Công văn số 3727/TCT-CS ngày 27/09/2021 về tiền thuê đất 18/11/2021
3631/TCT-CS Công văn số 3631/TCT-CS ngày 22/09/2021 về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu 18/11/2021
3654/TCT-KK Công văn số 3654/TCT-KK ngày 22/09/2021 về khai, tính thuế cho địa điểm kinh doanh khác tỉnh 18/11/2021
3600/TCT-DNL Công văn số 3600/TCT-DNL ngày 20/09/2021 về kê khai, nộp thuế GTGT của Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam 18/11/2021
3556/TCT-DNNCN Công văn số 3556/TCT-DNNCN ngày 17/09/2021 về quyết toán TNCN 18/11/2021
3557/TCT-DNNCN Công văn 3557/TCT-DNNCN ngày 17/09/2021 về xác định chi phí được trừ và khấu trừ thuế TNCN 10/11/2021
3542/TCT-CS Công văn 3542/TCT-CS ngày 16/09/2021 về trả lời chính sách thuế 10/11/2021
3499/TCT-DNL Công văn số 3499/TCT-DNL ngày 15/09/2021 về thực hiện hóa đơn điện tử 10/11/2021
3490/TCT-CS Công văn số 3490/TCT-CS ngày 14/09/2021 về chính sách thuế 10/11/2021