Văn bản-TTHC

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1003/TCT-CS Công văn số 1003/TCT-CS ngày 10/03/2020 Về việc quản lý hóa đơn 17/03/2020
1007/TCT-CS Công văn số 1007/TCT-CS ngày 10/03/2020 Về việc giải đáp vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ 17/03/2020
22/2020/NĐ-CP Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 Về lệ phí môn bài 29/02/2020
115/TCT-DNNCN Công văn số 115/TCT-DNNCN ngày 09/01/2020 Về chính sách thuế TNCN đối với khoản trợ cấp bổ sung 27/02/2020
5597/TCT-DNNCN Công văn số 5597/TCT-DNNCN ngày 31/12/2019 Về vướng mắc trong thực hiện tính và thông báo tiền chậm nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 27/02/2020
5600/TCT-DNL Công văn số 5600/TCT-DNL ngày 31/12/2019 Về chính sách thuế đối với bán tài sản bảo đảm 27/02/2020
5611/TCT-CS Công văn số 5611/TCT-CS ngày 31/12/2019 Về hóa đơn điện tử đối với hệ thống thu phí tự động một dừng 27/02/2020
5612/TCT-CS Công văn số 5612/TCT-CS ngày 31/12/2019 Về hóa đơn điện tử 27/02/2020
5296/TCT-HTQT Công văn số 5296/TCT-HTQT ngày 18/12/2019 Về chính sách thuế đối với thu nhập từ lãi vay của Công ty TNHH Cà phê Ngon (Công ty) 26/02/2020
5305/TCT-DNL Công văn số 5305/TCT-DNL ngày 18/12/2019 Về chính sách thuế đối với chi phí phát sinh liên quan đến tài sản cố định phục vụ người lao động tại doanh nghiệp được đầu tư bằng nguồn Quỹ phúc lợi 26/02/2020
5246/TCT-QLN Công văn 5246/TCT-QLN ngày 16/12/2019 Về việc gửi thông báo mẫu 07/QLN qua email 26/02/2020
152/TCT-DNL Công văn số 152/TCT-DNL ngày 13/01/2020 Về việc xác định thuế suất thuế GTGT của hoa tươi, lẵng hoa tươi tặng khách hàng 26/02/2020
217/TCT-DNNCN Công văn số 217/TCT-DNNCN ngày 17/01/2020 Về việc xác định đối tượng đăng ký giảm trừ gia cảnh 26/02/2020
211/TCT-KK Công văn số 211/TCT-KK ngày 17/01/2020 Về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT của TCT Lương thực MN 26/02/2020
326/TCT-CS Công văn số 326/TCT-CS ngày 21/01/2020 Về hóa đơn điện tử 26/02/2020