Văn bản-TTHC

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
2588/TCT-CS Công văn số 2588/TCT-CS ngày 15/07/2021 vướng mắc về chuyển mục đích sử dụng đất 09/08/2021
2560/TCT-CS Công văn số 2560/TCT-CS ngày 13/07/2021 về tiền thuê đất 09/08/2021
2566/TCT-CS Công văn số 2566/TCT-CS ngày 13/07/2021 về chính sách thuế tài nguyên 09/08/2021
2521/TCT-QLN Công văn số 2521/TCT-QLN ngày 12/07/2021 về gia hạn nộp tiền SDĐ 09/08/2021
2532/TCT-DNNCN Công văn số 2532/TCT-DNNCN ngày 12/07/2021 về chính sách thuế TNCN 02/08/2021
2514/TCT-CS Công văn số 2514/TCT-CS ngày 09/07/2021 về xác định tính hợp pháp của hóa đơn 02/08/2021
2428/TCT-CS Công văn số 2428/TCT-CS ngày 05/07/2021 về thuế GTGT 02/08/2021
2410/TCT-DNL Công văn số 2410/TCT-DNL ngày 02/07/2021 về vướng mắc hóa đơn 02/08/2021
2393/TCT-DNNCN Công văn số 2393/TCT-DNNCN ngày 01/07/2021 về khai thuế thu nhập cá nhân 02/08/2021
2370/TCT-CS Công văn số 2370/TCT-CS ngày 30/06/2021 về chính sách thuế 15/07/2021
2373/TCT-CS Công văn số 2373/TCT-CS ngày 30/06/2021 về hóa đơn GTGT 15/07/2021
2312/TCT-CS Công văn số 2312/TCT-CS ngày 28/06/2021 về chi phí chế biến được trừ xác định giá tính thuế tài nguyên 15/07/2021
2212/TCT-CS Công văn số 2212/TCT-CS ngày 21/06/2021 về trả lời chính sách thuế 15/07/2021
1883/TCT-CS Công văn số 1883/TCT-CS ngày 01/06/2021 về giảm thuế TNDN theo Nghị quyết số 116/2020/QH14 15/07/2021
1784/TCT-CS Công văn số 1784/TCT-CS ngày 28/05/2021 về chính sách thuế 15/07/2021