Văn bản-TTHC

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
13/2022/TT-BTC Quyết định số 13/2022/TT-BTC ngày 28/02/2022 về quy định chi tiết một số điều của nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính Phủ quy định về lệ phí trước bạ 24/03/2022
206/QĐ-BTC Quyết định 206/QĐ-BTC ngày 24/02/2022 về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 24/03/2022
02/CĐ-TCT Công văn số 02/CĐ-TCT ngày 09/02/2022 về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định tại nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc Hội 24/03/2022
347/TCT-DNNCN Công văn số 347/TCT-DNNCN ngày 09/02/2022 về vướng mắc trong thanh toán đối với điện mặt trời mái nhà 24/03/2022
15/2022/NĐ-CP Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 về quy định chính sách miễn, giảm thuế theo nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc Hội 24/03/2022
27/TB-TCT Công văn số 27/TB-TCT ngày 27/01/2022 về việc nâng cấp phần mềm về lập hóa đơn đáp ứng quy định giảm mức thuế suất GTGT tại Nghị Quyết số 43/2022/QH15 14/03/2022
137/TCT-CS Công văn số 137/TCT-CS ngày 13/01/2022 về chính sách thuế TNDN 09/02/2022
86/TCT-CS Công văn số 86/TCT-CS ngày 11/01/2022 về giải đáp chính sách tiền thuê đất 09/02/2022
85/TCT-CS Công văn số 85/TCT-CS ngày 11/01/2022 về giải đáp chính sách tiền thuê đất 09/02/2022
88/TCT-CS Công văn số 88/TCT-CS ngày 11/01/2022 về tiền sử dụng đất 09/02/2022
87/TCT-CS Công văn số 87/TCT-CS ngày 11/01/2022 về thuế suất thuế tài nguyên 09/02/2022
36/TCT-CS Công văn số 36/TCT-CS ngày 06/01/2022 về chính sách thuế 09/02/2022
73/TCT-CS Công văn số 73/TCT-CS ngày 10/01/2022 về thuế GTGT 09/02/2022
120/2021/TT-BTC Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 về quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi Covid-19 08/02/2022
5115/TCT-CS Công văn số 5115/TCT-CS ngày 27/12/2021 về giải pháp chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 08/02/2022