Văn bản-TTHC

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
49/2020/TT-BTC Thông tư số 49/2020/TT-BTC ngày 01/06/2020 về quy định về mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm 17/06/2020
954/2020/UBTVQH14 Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/06/2020 Về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân 17/06/2020
1665/TCT-QLN Công văn số 1665/TCT-QLN ngày 27/04/2020 Về việc không tính tiền chậm nộp 16/06/2020
1606/TCT-DNL Công văn số 1606/TCT-DNL ngày 22/04/2020 về thuế GTGT đối với dịch vụ thư tín dụng (L/C) của các Tổ chức tín dụng 16/06/2020
1564/TCT-CS Công văn số 1564/TCT-CS ngày 20/04/2020 Về chính sách thuế 16/06/2020
588/QĐ-TTg Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 18/04/2020 Về phê duyệt “Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030” 16/06/2020
1524/TCT-DNNCN Công văn số 1524/TCT-DNNCN ngày 17/04/2020 về thuế TNCN đối với tiền lương do làm việc ngày nghỉ phép 16/06/2020
1486/TCT-DNL Công văn số 1486/TCT-DNL ngày 14/04/2020 về việc kê khai thuế GTGT đầu ra, đầu vào đối với dịch vụ viễn thông 16/06/2020
42/NQ-CP Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 VỀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 16/06/2020
1447/TCT-KK Công văn số 1447/TCT-KK ngày 08/04/2020 về việc đăng ký, kê khai nộp thuế đối với Dự án đầu tư 16/06/2020
245/TLĐ Công văn số 245/TLĐ ngày 18/03/2020 Về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 05/06/2020
1114/TCT-CS Công văn số 1114/TCT-CS ngày 18/03/2020 Về thuế GTGT đối với sản phẩm dầu thô làm từ đậu tương hạt 05/06/2020
1106/TCT-CS Công văn số 1106/TCT-CS ngày 18/03/2020 Về thuế GTGT khi điều chuyển tài sản 05/06/2020
797/LĐTBXH-BHXH Công văn số 797/LĐTBXH-BHXH ngày 09/03/2020 Về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 05/06/2020
939/TCT-CS Công văn số 939/TCT-CS ngày 06/03/2020 Về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng phụ phẩm 05/06/2020