Văn bản-TTHC

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
855/TCT-CS Công văn số 855/TCT-CS ngày 26/03/2021 về giải đáp chính sách tiền thuê đất 08/04/2021
689/TCT-QLN Công văn số 689/TCT-QLN ngày 17/03/2021 về việc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 29/03/2021
668/TCT-CS Công văn số 668/TCT-CS ngày 15/03/2021 về đối tượng nộp thuế tài nguyên 29/03/2021
641/TCT-KK Công văn số 641/TCT-KK ngày 12/03/2021 về việc hoàn trả tiền thuê đất nộp thừa 29/03/2021
615/TCT-CS Công văn số 615/TCT-CS ngày 11/03/2021 về hoạt động chuyển nhượng vốn 29/03/2021
CV_599_TCT-KK Công văn số CV_599_TCT-KK ngày 10/03/2021 về kê khai thuế GTGT 22/03/2021
CV_601_TCT-CS Công văn số CV_601_TCT-CS ngày 10/03/2021 về tiền thuê đất 22/03/2021
CV_602_TCT-QLN Công văn số CV_602_TCT-QLN ngày 10/03/2021 về xử lý khoang nợ, xóa nợ trước ngày 1/7/2020 22/03/2021
CV_561_TCT-QLN Công văn số CV_561_TCT-QLN ngày 05/03/2021 về xử lý vướng mắc khi thực hiện nghị quyết số 94/219/QH14 của Quốc Hội 22/03/2021
530/TCT-DNL Công văn số 530/TCT-DNL ngày 03/03/2021 về xử lý phần chi không hết của Quỹ phát triển KHCN tại Mobifone 11/03/2021
533/TCT-QLN Công văn số 533/TCT-QLN ngày 03/03/2021 về miễn tiền thuê đất và tiền chậm nộp 11/03/2021
1938/BTC-TCT Công văn số 1938/BTC-TCT ngày 26/02/2021 về thực hiện Thông tư 156/2013/TT-BTC và các Thông tư khác 11/03/2021
443/TCT-CS Công văn số 443/TCT-CS ngày 23/02/2021 về giải đáp chính sách tiền thuê đất 11/03/2021
432/TCT-DNL Công văn số 432/TCT-DNL ngày 22/02/2021 về nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vào NSNN 11/03/2021
377/TCT-DNNCN Công văn số 377/TCT-DNNCN ngày 05/02/2021 về việc đẩy mạnh tổ chức triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế cho cá nhân. 03/03/2021