Văn bản-TTHC

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
100/2021/TT-BTC Thông tư 100/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông Tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính 08/02/2022
4325/TCT-CS Công văn số 4325/TCT-CS ngày 09/11/2021 về chính sách thuế 07/01/2022
4384/TCT-CS Công văn số 4384/TCT-CS ngày 12/11/2021 về giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài Chính 07/01/2022
4367/TCT-CS Công văn số 4367/TCT-CS ngày 12/11/2021 về chính sách thuế 07/01/2022
4290/TCT-CS Công văn số 4290/TCT-CS ngày 08/11/2021 về tiền thuê đất 07/01/2022
33/2021/QĐ-TTg Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Thủ Tướng Chính Phủ 07/01/2022
4263/TCT-CS Công văn số 4263/TCT-CS ngày 05/11/2021 về tiền thuê đất 08/12/2021
4175/TCT-CS Công văn số 4175/TCT-CS ngày 01/11/2021 về hoàn thuế GTGT 08/12/2021
4144/TCT-CS Công văn số 4144/TCT-CS ngày 28/10/2021 về giới thiệu các nội dung mới tại TT số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ. 08/12/2021
406/NQ-UBTVQH15 Công văn số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch covid-19 08/12/2021
4010/TCT-CS Công văn số 4010/TCT-CS ngày 18/10/2021 về thuế GTGT 08/12/2021
4012/TCT-CS Công văn số 4012/TCT-CS ngày 18/10/2021 về tiền thuê đất 01/12/2021
3947/TCT-KK Công văn số 3947/TCT-KK ngày 13/10/2021 về giải quyết vướng mắc về công văn số 28813/CTHN-TTHT 01/12/2021
3897/TCT-CS Công văn số 3897/TCT-CS ngày 11/10/2021 về chính sách thuế 01/12/2021
3918/TCT-CS Công văn số 3918/TCT-CS ngày 10/10/2021 về xác định doanh thu tính thuế TNDN theo Nghị Quyết số 114/2020/NĐ-CP 01/12/2021