Văn bản-TTHC

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
2953/TCT-TTKT Công văn số 2953/TCT-TTKT ngày 06/08/2021 về chính sách thuế 13/09/2021
2966/TCT-DNL Công văn số 2966/TCT-DNL ngày 06/08/2021 về tiền chậm nộp tiền thuế TTĐB 13/09/2021
2921/TCT-CS Công văn số 2921/TCT-CS ngày 03/08/2021 về chính sách thuế 06/09/2021
2922/TCT-CS Công văn số 2922/TCT-CS ngày 03/08/2021 về chinh sách tiền thuê đất 06/09/2021
2867/TCT-QLN Công văn số 2867/TCT-QLN ngày 29/07/2021 về xóa nợ tiền thuê đất 06/09/2021
2876/TCT-DNL Công văn số 2876/TCT-DNL ngày 29/07/2021 về chính sách thuế GTGT đối với các doanh thu từ hoạt động của Sàn giao dịch VAMC 06/09/2021
2838/TCT-KTNB Công văn số 2838/TCT-KTNB ngày 28/07/2021 về chấn chỉnh, kiểm tra, rà soát, có biện pháp phòng ngừa xử lý đối với NNT có rủi ro về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp 06/09/2021
2816/TCT-CS Công văn số 2816/TCT-CS ngày 27/07/2021 về chính sách miễn tiền thuê đất dự án chế biển thủy sản 24/08/2021
2768/TCT-PC Công văn số 2768/TCT-PC ngày 26/07/2021 về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn 24/08/2021
2769/TCT-QLN Công văn số 2769/TCT-QLN ngày 26/07/2021 về nộp dần tiền nợ thuế 24/08/2021
2753/TCT-CS Công văn số 2753/TCT-CS ngày 23/07/2021 về chính sách thuế 16/08/2021
2719/TCT-CS Công văn số 2719/TCT-CS ngày 22/07/2021 về giá đất tính lệ phí trước bạ 16/08/2021
2731/TCT-QLN Công văn số 2731/TCT-QLN ngày 22/07/2021 về giải trình, bổ sung hồ sơ 16/08/2021
2701/TCT-CS Công văn số 2701/TCT-CS ngày 21/07/2021 về thuế giá trị gia tăng 16/08/2021
2669/TCT-CS Công văn số 2669/TCT-CS ngày 20/07/2021 về tiền thuê đất 16/08/2021