Văn bản-TTHC

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
2386/TCT-CS Công văn số 2386/TCT-CS ngày 12/06/2020 về giải đáp vướng mắc chính sách thu Lệ phí trước bạ. 03/07/2020
2399/TCT-KK Công văn số 2399/TCT-KK ngày 12/06/2020 về khai bổ sung HSKT GTGT 03/07/2020
2352/TCT-DNNCN Công văn số 2352/TCT-DNNCN ngày 10/06/2020 về chính sách thuế TNCN 03/07/2020
2355/TCT-CS Công văn số 2355/TCT-CS ngày 10/06/2020 về hóa đơn điện tử 03/07/2020
2357/TCT-CS Công văn số 2357/TCT-CS ngày 10/06/2020 Về chính sách thuế 03/07/2020
2285/TCT-CS Công văn số 2285/TCT-CS ngày 04/06/2020 Về chính sách thuế, hoá đơn 03/07/2020
2268/TCT-CS Công văn số 2268/TCT-CS ngày 03/06/2020 Về chính sách thuế TNDN 03/07/2020
2094/TCT-DNL Công văn số 2094/TCT-DNL ngày 21/05/2020 Về phân chia lợi luận sau thuế đối với Công ty TNHH MTV 100% vốn nước ngoài 18/06/2020
2126/TCT-KK Công văn số 2126/TCT-KK ngày 22/05/2020 Về chính sách thuế khi chuyển đổi DNCX sang doanh nghiệp thông thường 18/06/2020
2116/TCT-CS Công văn số 2116/TCT-CS ngày 22/05/2020 Về giải đáp chính sách tiền thuê đất 18/06/2020
2111/TCT-CS Công văn số 2111/TCT-CS ngày 22/05/2020 Về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án mở rộng sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. 18/06/2020
2139/TCT-KK Công văn số 2139/TCT-KK ngày 25/05/2020 Về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư 18/06/2020
2215/TCT-KK Công văn số 2215/TCT-KK ngày 29/05/2020 Về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư 18/06/2020
2241/TCT-CS Công văn số 2241/TCT-CS ngày 01/06/2020 Về chính sách miễn tiền thuê đất 18/06/2020
2240/TCT-CS Công văn số 2240/TCT-CS ngày 01/06/2020 Về thời hạn nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 17/06/2020