Văn bản-TTHC

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
5054/TCT-CS Công văn số 5054/TCT-CS ngày 22/12/2021 về tiền thuê đất 08/02/2022
5029/TCT-CS Công văn số 5029/TCT-CS ngày 22/12/2021 về giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTG 08/02/2022
5083/TCT-DNNCN Công văn số 5083/TCT-DNNCN ngày 23/12/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp BĐS, khách hàng vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 08/02/2022
4941/TCT-CS Công văn số 4941/TCT-CS ngày 17/12/2021 về trả lời kiến nghị của hội Thanh Long Bình Thuận 08/02/2022
4939/TCT-CS Công văn số 4939/TCT-CS ngày 17/12/2021 về trả lời chính sách thuế 08/02/2022
4952/TCT-CS Công văn số 4952/TCT-CS ngày 17/12/2021 về chính sách thuế 08/02/2022
4951/TCT-CS Công văn số 4951/TCT-CS ngày 17/12/2021 về chính sách thuế 08/02/2022
4954/TCT-CS Công văn số 4954/TCT-CS ngày 17/12/2021 về thuế GTGT 08/02/2022
4887/TCT-CS Công văn số 4887/TCT-CS ngày 14/12/2021 về chính sách thuế 08/02/2022
4888/TCT-CS Công văn số 4888/TCT-CS ngày 14/12/2021 về trả lời chính sách thuế 08/02/2022
4532/TCT-CS Công văn 4532/TCT-CS ngày 25/11/2021 về chính sách tiền thuê đất 08/02/2022
4539/TCT-CS Công văn số 4539/TCT-CS ngày 25/11/2021 về trả lời chính sách thuế 08/02/2022
4423/TCT-CS Công văn số 4423/TCT-CS có kèm công văn 14518/BTC-CST ngày 17/11/2021 về chính sách thuế 08/02/2022
4409/TCT-KK Công văn số 4409/TCT-KK ngày 16/11/2021 về hoàn thuế GTGT dự án đầu tư 08/02/2022
102/2021/NĐ-CP Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 về sửa đổi, bố sung điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế 08/02/2022