Văn bản-TTHC

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1684/TCT-CS Công văn số 1684/TCT-CS ngày 24/05/2021 về Chính sách thuế 15/07/2021
1111/TCT-DNL Công văn số 1111/TCT-DNL ngày 15/04/2021 về vướng mắc liên quan đến chi phí khấu hao và thuế GTGT 22/04/2021
1085/TCT-QLN Công văn số 1085/TCT-QLN ngày 13/04/2021 về gia hạn nộp thuế 22/04/2021
1037/TCT-CS Công văn số 1037/TCT-CS ngày 09/04/2021 về vướng mắc trong việc xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 22/04/2021
1039/TCT-CS Công văn số 1039/TCT-CS ngày 09/04/2021 về hóa đơn thương mại từ nhà cung cấp nước ngoài 22/04/2021
1014/TCT-PC Công văn số 1014/TCT-PC ngày 07/04/2021 về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi làm mất hóa đơn GTGT đầu vào của Công ty Cổ phần Cảng Cạn Đức Khải 17/04/2021
1016/TCT-DNL Công văn số 1016/TCT-DNL ngày 07/04/2021 về điều chỉnh thuế GTGT giai đoạn chạy thử nghiệm của dự án NMND Vĩnh Tân 4 mở rộng 17/04/2021
990/TCT-DNL Công văn số 990/TCT-DNL ngày 06/04/2021 về vướng mắc về trích lập dự phòng rủi ro đối với trái phiếu đặc biệt 17/04/2021
967/TCT-CS Công văn số 967/TCT-CS ngày 05/04/2021 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo NQ số 116/2020/QH14 17/04/2021
982/TCT-DNL Công văn số 982/TCT-DNL ngày 05/04/2021 về vướng mắc về việc kê khai thuế GTGT khi quyết toán dự án đầu tư xây dựng 17/04/2021
933/TCT-DNL Công văn số 933/TCT-DNL ngày 01/04/2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phí hỗ trợ đại lý bảo hiểm độc quyền 08/04/2021
935/TCT-CS Công văn số 935/TCT-CS ngày 01/04/2021 về giải đáp vướng mắc chính sách thu Lệ phí trước bạ 08/04/2021
880/TCT-CS Công văn số 880/TCT-CS ngày 30/03/2021 về lệ phí trước bạ 08/04/2021
861/TCT-DNL Công văn số 861/TCT-DNL ngày 29/03/2021 về kê khai đối với số thuế TTĐB truy thu theo kiến nghị của KTNN tại Habeco giai đoạn 2008-2015 08/04/2021
874/TCT-CS Công văn số 874/TCT-CS ngày 29/03/2021 về vướng mắc về ưu đãi thuế TNDN 08/04/2021