Văn bản-TTHC

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
11/CT-TTg Công văn số 11/CT-TTg ngày 04/03/2020 VỀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19 05/06/2020
897/TCT-QLN Công văn số 897/TCT-QLN ngày 03/03/2020 Về việc gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 05/06/2020
774/TCT-KK Công văn số 774/TCT-KK ngày 20/02/2020 Về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư 05/06/2020
755/TCT-TTKTT Công văn số 755/TCT-TTKTT ngày 20/02/2020 Về chính sách thuế nhà thầu 05/06/2020
564/TCT-CS Công văn số 564/TCT-CS ngày 13/02/2020 Về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm đá mỹ nghệ xuất khẩu 05/06/2020
571/TCT-KK Công văn số 571/TCT-KK ngày 13/02/2020 Về việc đề nghị hướng dẫn kê khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT của chi nhánh 05/06/2020
475/TCT-CS Công văn số 475/TCT-CS ngày 10/02/2020 Về chính sách thuế 05/06/2020
450/TCT-TTKT Công văn số 450/TCT-TTKT ngày 07/02/2020 Về việc lập biên bản vi phạm chế độ kế toán 05/06/2020
03/CT-BTC Công văn số 03/CT-BTC ngày 19/03/2020 Về chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 29/05/2020
411/TCT-DNL Công văn số 411/TCT-DNL ngày 04/02/2020 Về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử 29/05/2020
70/TCT-CS Công văn số 70/TCT-CS ngày 07/01/2020 Về hóa đơn điện tử 29/05/2020
5485/TCT-KK Công văn số 5485/TCT-KK ngày 25/12/2019 Về việc nộp lệ phí trước bạ đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài không có Giấy chứng minh nhân dân 29/05/2020
5178/TCT-CS Công văn số 5178/TCT-CS ngày 11/12/2019 Về thuế suất thuế GTGT 29/05/2020
5160/TCT-DNL Công văn số 5160/TCT-DNL ngày 10/12/2019 Về việc thực hiện thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế 29/05/2020
5048/TCT-DNL Công văn số 5048/TCT-DNL ngày 05/12/2019 Về việc kê khai thuế GTGT 29/05/2020