Trong những năm gần đây, việc phát triển hoạt động kinh doanh gặp khá nhiều khó khăn, nhất là khi vừa trải qua đại dịch Covid - 19. Điều này khiến cho các doanh nghiệp khó cầm cự và đi đến quyết định giải thể. Vậy giải thể doanh nghiệp là gì? Những điều kiện và thủ tục cần thực hiện khi giải thể? Hãy cùng Trí Luật tìm hiểu ngay trong bài viết sau đây nhé!

Quy định về giải thể doanh nghiệp
Hồ sơ, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Khái niệm giải thể doanh nghiệp là gì?

Giải thể doanh nghiệp được hiểu là việc chấm dứt sự tồn tại của một doanh nghiệp không còn hoặc không đáp ứng đủ các điều kiện để tồn tại như một chỉnh thể nữa. Theo đó, chủ doanh nghiệp sẽ phải tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý để chấm dứt tư cách pháp nhân về các quyền và nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký doanh nghiệp.

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp theo quy định

Căn cứ theo điều 207 của Luật Doanh nghiệp 2020, các trường hợp giải thể doanh nghiệp được thể hiện cụ thể như sau:

Giải thể doanh nghiệp theo diện tự nguyện

 • Không có quyết định gia hạn khi kết thúc thời hạn hoạt động như đã ghi trong Điều lệ công ty.
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối (HĐTV) với công ty hợp danh, của HĐTV và chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH, của Đại hội cổ đông đối với công ty cổ phần.

Giải thể doanh nghiệp theo diện bắt buộc

 • Công ty, doanh nghiệp không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và trong vòng thời hạn 6 tháng liên tục không làm các thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ các trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp
Tùy vào tình hình doanh nghiệp mà giải thể theo diện bắt buộc hoặc tự nguyện

 

*** Xem thêm: Báo cáo thuế là gì?

Điều kiện giải thể doanh nghiệp là gì?

Giải thể doanh nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp đảm bảo đã thanh toán hết các khoản nợ và những nghĩa vụ tài sản khác.
 • Doanh nghiệp không đang trong quá trình giải quyết các tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Quy trình giải thể doanh nghiệp

Để giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về quy trình và thủ tục thực hiện, Trí Luật xin mời bạn tham khảo qua các bước giải thể doanh nghiệp theo quy định hiện nay như sau:

Bước 1: Thông báo về việc  giải thể doanh nghiệp

Quyết định giải thể doanh nghiệp phải được thông qua bởi Chủ sở hữu đối với công ty TNHH MTV, Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, Đại hội đồng cổ đông đối với CTCP và các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu như sau:

 • Tên, địa chỉ của trụ sở chính nơi doanh nghiệp hoạt động.
 • Lý do giải thể.
 • Thủ tục, thời hạn thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp.
 • Phương án giải quyết các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động (nếu có).
 • Họ tên và chữ ký của người đại diện doanh nghiệp theo pháp luật.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải gửi thông báo về việc giải thể đến Phòng đăng ký kinh doanh. Hồ sơ thông báo giải thể gồm:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp.
 • Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của HĐTV đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với CTCP; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH MTV.
 • Phương án giải quyết nợ (nếu có).

Bước 2: Thanh toán nợ và thanh lý các tài sản khác của công ty

Những khoản nợ của doanh nghiệp cần thanh toán theo các thứ tự ưu tiên như sau:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và HĐLĐ đã ký kết.
 • Nợ thuế.
 • Các khoản nợ khác.

Doanh nghiệp sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể thì phần còn lại thuộc về chủ doanh nghiệp tư nhân, cổ đông, các thành viên, chủ sở hữu công ty. .

Bước 3: Nộp hồ sơ giải thể

Chốt thuế tại cơ quan thuế

 • Thực hiện thủ tục chốt thuế: Doanh nghiệp gửi hồ sơ lên Cơ quan thuế để yêu cầu đóng mã số thuế và xác nhận doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế.
 • Tại cơ quan Hải Quan: Doanh nghiệp yêu cầu xác nhận Doanh nghiệp không nợ các khoản thuế xuất nhập khẩu.

Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Sau khi có được xác nhận đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế trên, doanh nghiệp cần gửi 01 bộ hồ sơ tới phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD) của Sở kế hoạch và Đầu tư để làm thủ tục giải thể doanh nghiệp. Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo giải thể doanh nghiệp.
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp.
 • Danh sách về chủ nợ và số nợ đã thanh toán.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp
Hướng dẫn các bước giải thể doanh nghiệp chi tiết theo quy định hiện hành

 

*** Đọc ngay thông tin: EBIT là gì?

Phân biệt sự khác nhau giữa phá sản và giải thể doanh nghiệp là gì?

Phá sản là tình trạng mà doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng thanh toán và bị Tòa án Nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản. Để hiểu rõ hơn về sự khác biệt của hai hình thức này, bạn hãy xem qua các thông tin của bảng sau:

Tiêu chí

Giải thể doanh nghiệp

Phá sản doanh nghiệp

Tính chất

Là một thủ tục hành chính và được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020.

Là một thủ tục tư pháp và được thực hiện theo quy định của Luật Phá sản 2014.

Chủ thể ra quyết định

Chủ sở hữu doanh nghiệp (trường hợp giải thể tự nguyện) hoặc do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (trường hợp giải thể bắt buộc).

Tòa án quyết định.

Điều kiện giải thể

Cần thực hiện hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp.

Không bắt buộc đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Tác động của Nhà nước

Không bị Nhà nước hạn chế các quyền về tự do kinh doanh.

Có thể hạn chế quyền tự do kinh doanh đối với chủ sở hữu hoặc người quản lý điều hành doanh nghiệp.

Công ty có được thành lập mới sau khi giải thể không?

Khác với những doanh nghiệp tuyên bố phá sản, sau giải thể, các thành viên, cổ đông hay người đại diện theo pháp luật của công ty hoàn toàn có quyền thành lập công ty mới mà không có bất kỳ hạn chế gì.

Như vậy, bài viết này đã giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về giải thể doanh nghiệp là gì cùng những điều kiện và thủ tục giải thể theo quy định hiện hành. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay cần được hỗ trợ các vấn đề liên quan đến pháp lý thì vui lòng liên hệ ngay cho Trí Luật qua hotline (028) 7304 5969 nhé!

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) NGUYỄN THÙY TRƯNG
0919.600.836
3) NGUYỄN CÔNG TUẤN 
 0909.211.836
4) PHẠM THỊ THÚY KIỀU
 0909.921.836
5) NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ 
 0902.486.836
6) LÊ THỊ THANH HIỀN  
 0919 600 836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN THỊ MỸ VUI
0909.1838.36
_______________________
HÓA ĐƠN, CKS
1) LÊ THỊ NGỌC HÂN
0919.941.836
______________________