Mức phạt chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là bao nhiêu và hình thức xử lý như thế nào nếu có hành vi nặng hơn? Đây chính là vấn đề được nhiều doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân, hộ kinh doanh quan tâm. Nhằm giải đáp thắc mắc này, Trí Luật xin mời quý bạn đọc theo dõi bài viết sau đây nhé!
 

chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Mức phạt chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 

Những trường hợp phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Căn cứ theo quy định tại Điều 29 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP, những đối tượng, trường hợp phải lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như sau:

 • Các cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp , tổ chức kinh tế mua hóa đơn của cơ quan thuế có trách nhiệm nộp báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn đã sử dụng trong kỳ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
 • Các cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn được sử dụng trong kỳ sáp nhập, chia, tách, phá sản, giải thể, chuyển đổi sở hữu, bán, giao, khoán, cho thuế doanh nghiệp nhà nước với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.
 • Các cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, tổ chức thực hiện chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác khu vực của cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ với cơ quan thuế nơi chuyển đến.
   

*** Xem thêm: Mã số doanh nghiệp và mã số thuế có giống nhau không?
 

Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được nộp theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo phát sinh việc sử dụng hóa đơn. Như vậy:

 • Quý I: Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/4.
 • Quý II: Thời hạn  nộp chậm nhất là ngày 31/07
 • Quý III: Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 31/10.
 • Quý IV: Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 31/01 của năm sau.
   

hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mới nhất
 

Lưu ý khi nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Trong quá trình nộp báo cáo sử dụng hóa đơn, các đơn vị cần phải lưu ý một số vấn đề như sau để tránh bị xử phạt nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

 • Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn thì cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng 0, không cần phải gửi bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ.
 • Trường hợp kỳ trước đã sử dụng hết hóa đơn, đã báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn kỳ trước với số hóa đơn tồn bằng 0, trong kỳ không mua hóa đơn, không sử dụng hóa đơn thì hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế không cần phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Khi chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác thì doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh, tổ chức kinh tế cần nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê cho cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Mức phạt chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Căn cứ theo Điều 29 của Nghị Định 123/2020/NĐ-CP, mức xử phạt chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn theo quy định cụ thể trong bảng sau:
 

Hành vi

Mức phạt

Quá thời hạn quy định từ 01 đến 05 ngày (kể từ ngày hết thời hạn theo quy định)

Phạt cảnh cáo.

- Nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn quá thời hạn quy định từ 01 đến 10 ngày, tính từ ngày hết thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 của Điều này.

- Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo về hóa đơn theo quy định được gửi từ cơ quan thuế.

Phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng.

Nộp thông báo, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quá thời hạn theo quy định từ 11 đến 20 ngày, tính từ ngày hết thời hạn.

Phạt tiền từ 2 - 4 triệu đồng.

Nộp thông báo, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quá thời hạn quy định từ 21 đến 90 ngày, tính từ ngày hết thời hạn.

Phạt tiền từ 4 - 8 triệu đồng.

- Nộp thông báo, báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn đến cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên, tính từ ngày hết thời hạn.

- Không nộp thông báo, báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn.

Phạt tiền từ 5 - 15 triệu đồng.

 

***Mời bạn tham khảo thêm: Cách báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nhanh chóng theo quy định mới nhất
 

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Theo Phụ lục IA của Nghị định 123/2020/NĐ-CP, mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được quy định cụ thể như sau:
 

mẫu lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của tổ chức
Mẫu lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

 

Đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử có cần nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn không?

Theo Thông tư 78/2021/TT-BTC và Nghị định 123/2020/NĐ-CP, các cá nhân, tổ chức kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư 78/2021/NĐ-CP (không thuộc trường hợp mua hóa đơn của CQT theo nghị định trên) thì không cần phải lập và nộp báo cáo sử dụng hóa đơn điện tử. Điều này giúp các doanh nghiệp loại bỏ và giảm nhẹ bớt các thủ tục hành chính, nhất là các đơn vị dùng nhiều loại hóa đơn với số lượng lớn.
 

Trên đây là bài viết về việc chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì bị xử phạt như thế nào. Hy vọng rằng, với những thông tin đó, quý bạn đọc đã nắm ra các quy định và có cho mình những biện pháp tránh nộp trễ, chậm. Nếu bạn cần được hỗ trợ các vấn đề liên quan đến pháp lý thì hãy liên hệ ngay cho Trí Luật để được phục vụ tốt nhất nhé!

 

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) NGUYỄN THÙY TRƯNG
0919.600.836
3) NGUYỄN CÔNG TUẤN 
 0909.211.836
4) PHẠM THỊ THÚY KIỀU
 0909.921.836
5) NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ 
 0902.486.836
6) LÊ THỊ THANH HIỀN  
 0919 600 836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN THỊ MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN, CKS
1) LÊ THỊ NGỌC HÂN
0919.941.836
______________________
BHXH
1) HUỲNH N.MINH HÒA
0909.486.836