Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là loại thuế trực thu mà doanh nghiệp cần nộp vào ngân sách nhà nước. Nó được tính dựa trên thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp. Song song đó, nhiều doanh nghiệp điều rất quan tâm đến các chính sách về ưu đãi của loại thuế này. Vậy ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Các hình thức ưu đãi nào mới nhất hiện nay? Hãy cùng Trí Luật tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây nhé!

Hình thức ưu đãi thuế tndn
Ưu đãi thuế thu nhập dành cho doanh nghiệp

Thế nào là ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Chính sách về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được xem là một trong những công cụ quan trọng và cần thiết giúp điều tiết nền kinh tế hiện nay. Theo đó, nó được hiểu là các quy định do Nhà nước ban hành về biện pháp, lợi ích nhằm giảm bớt các gánh nặng về thuế TNDN cho một số doanh nghiệp nhất định.

Ngoài ra, việc ưu đãi thuế còn có mục đích là khuyến khích, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh. Đồng thời, góp phần phát triển nền kinh tế nước nhà vững mạnh.

Không chỉ xuất hiện ở những nước khác, tại Việt Nam, các chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cũng được quy định rất rõ ràng trong các văn bản pháp luật hiện hành.

Điều kiện để áp dụng chính sách ưu đãi thuế TNDN

Để được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, các doanh nghiệp cần đáp ứng được các điều kiện được quy định tại Điều 18 của Thông tư 78/2014/TT-BTC:

1. Các ưu đãi về thuế TNDN chỉ được áp dụng đối với những doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, chứng từ, hóa đơn và nộp thuế TNDN theo kê khai.

2. Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi này, nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động SXKD thì DN phải tính riêng thu nhập từ hoạt động SXKD được hưởng ưu đãi thuế TNDN và thu nhập từ hoạt động không được hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng.

  • Trường hợp đang trong kỳ tính thuế và doanh nghiệp không thực hiện tính thuế ưu đãi riêng thì: Thu nhập của hoạt động SXKD ưu đãi thuế được tính (=) tổng thu nhập tính thuế (x) với tỷ lệ phần trăm (%) doanh thu/chi phí được trừ của hoạt động SXKD ưu đãi thuế so với tổng doanh thu/chi phí được trừ ra của doanh nghiệp.
  • Trường hợp doanh nghiệp có khoản doanh thu/chi phí được trừ không thể hạch toán riêng được thì khoản doanh thu/chi phí được trừ đó xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu/chi phí được trừ của hoạt động SXKD hưởng ưu đãi thuế trên tổng doanh thu/chi phí được trừ của doanh nghiệp.

Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp
Doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện theo quy định để hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

 

*** Đừng bỏ qua: Cách tra cứu doanh nghiệp nợ thuế

Các trường hợp không được hưởng ưu đãi thuế TNDN?

Các khoản thu nhập không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và áp dụng thuế suất 20% (bao gồm cả doanh nghiệp thuộc diện áp dụng thuế suất 20% theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 của Thông tư 78/2014/TT-BTC), cụ thể như sau:

  • Thu nhập từ việc chuyển nhượng: vốn, góp vốn, bất động sản (trừ thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 19 của Thông tư này), dự án đầu tư, quyền tham gia dự án đầu tư, quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; Hoặc, các khoản thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất và kinh doanh ở ngoài Việt Nam.
  • Thu nhập từ các hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu, khí, khoáng sản và tài nguyên quý hiếm khác.
  • Thu nhập từ hoạt động kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của bộ Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Các trường hợp không được hưởng ưu đãi thuế tndn
Một số trường hợp không được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

Các hình thức ưu đãi thuế TNDN

Hiện nay có 2 hình thức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là ưu đãi về thuế suất và ưu đãi về thời gian miễn giảm thuế. Cụ thể như sau:

Ưu đãi về thuế suất

Theo Điều 19 Thông tư 78/2014/TT-BTC và đã được sửa đổi, bổ sung theo Điều 11 Thông tư 96/2015/TT-BTC:

Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế

Theo Điều 20 Thông tư 78/2014/TT-BTC và đã được sửa đổi, bổ sung theo Điều 12 Thông tư 96/2015/TT-BTC theo bảng sau:

1

Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo

- Khoản thu nhập của doanh nghiệp từ việc thực hiện dự án đầu tư mới

- Thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa tại địa bàn có điều kiện KT - XH khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

2

Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong năm năm tiếp theo

TNDN từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa tại địa bàn không thuộc trong danh mục tại địa bàn có điều kiện KT - XH khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

3

Miễn thuế hai năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong bốn năm tiếp theo

Thu nhập của doanh nghiệp từ việc thực hiện dự án đầu tư mới được quy định tại Khoản 4 Điều 19 của Thông tư này và thu nhập từ việc thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp (trừ KCN nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị hoặc loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và KCN nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh).

Trường hợp KCN nằm trên cả địa bàn thuận lợi và không thuận lợi thì việc xác định ưu đãi thuế đối với KCH sẽ căn cứ vào địa bàn có diện tích khu công nghiệp lớn hơn.

 

*** Đọc ngay thông tin: Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân không?

Thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ theo quy định tại Điều 22 của Thông tư 78/2014/TT-BTC, thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện theo trình tự như sau:

Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện về ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào phần thu nhập tính thuế để tự kê khai và quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Cơ quan thuế khi kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp phải thực hiện kiểm tra các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, số thuế TNDN được miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào phần thu nhập chịu thuế theo đúng các điều kiện thực tế mà doanh nghiệp đáp ứng được.

Trong trường hợp doanh nghiệp không đảm bảo các điều kiện để áp dụng thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế thì cơ quan thuế thực hiện xử lý truy thu thuế. Đồng thời, xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp này.

Như vậy, bài viết này đã mang đến những thông tin liên quan về quy định chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay cần được tư vấn về các thủ tục pháp lý, vui lòng liên hệ ngay cho Trí Luật qua hotline (028) 7304 5969 để được hỗ trợ tốt nhất nhé!

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) NGUYỄN THÙY TRƯNG
0919.600.836
3) NGUYỄN CÔNG TUẤN 
 0909.211.836
4) PHẠM THỊ THÚY KIỀU
 0909.921.836
5) NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ 
 0902.486.836
6) LÊ THỊ THANH HIỀN  
 0919 600 836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN THỊ MỸ VUI
0909.1838.36
_______________________
HÓA ĐƠN, CKS
1) LÊ THỊ NGỌC HÂN
0919.941.836
______________________