Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 16/02/2019

VĂN BẢN - TTHC

Hiển bài / trang

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
5077/TCT-HTQT 5077/TCT-HTQT V/v: áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần. 17/08/2015
QD06/2006/QĐ-BTCTC Quyết định 06/2006/QĐ-BTC 17/08/2015
XNK00015 Luật thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu năm 2005 17/08/2015
TXNK00010 Thông tư 87/2004/TT-BTC 17/08/2015
TXNK00004 Thông tư 96/2003/TT-BTC 17/08/2015
TXNK00003 Thông tư 75/2005/TT-BTC 17/08/2015
TXNK00002 Quyết định 86/2005/QĐ-BTC 17/08/2015
TXNK00001 Thông tư 62/2004/TT-BTC 17/08/2015
QD 95/2003 Quyết định 95/2003/QĐ-BTC 17/08/2015
BTX06 BTX06 17/08/2015


Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836