Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 16/02/2019

Ninh Bình thu ngân sách 8 tháng đạt 90% dự toán

Ngày đăng: 12/10/2018

Thông tin từ UBND tỉnh Ninh Bình, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 8 tháng năm 2018 ước thực hiện trên 7.140 tỷ đồng, đạt 90% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 55% so với cùng kỳ. 

ninh binh thu ngân sách
Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 8 tháng tăng 55% so với cùng kỳ. Ảnh: Đức Minh

 

Trong đó, thu nội địa đạt 3.113 tỷ đồng, đạt 69% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 50% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất đạt 1.018 tỷ đồng, đạt 108% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 167% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu trên 2.992 tỷ đồng, đạt 121% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 80% so với cùng kỳ.

Qua đó cho thấy, 2 lĩnh vực thu (thu tiền sử dụng đất và thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu) vượt dự toán HĐND tỉnh giao và tăng cao so với cùng kỳ của năm 2017.

Nhằm đạt thành tích cao trong công tác thu ngân sách, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo sở, ban ngành tích cực, chủ động tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát triển; thu hút đầu tư vào các khu cụm công nghiệp, nhất là các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch thân thiện với môi trường, dự án công nghiệp hỗ trợ, dự án phục vụ nông nghiệp nông thôn; dự án có quy mô lớn, sản phẩm có tính cạnh tranh cao, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình chỉ đạo cơ quan thuế Ninh Bình khai thác triệt để các nguồn cho thu ngân sách, nhất là nguồn thu từ thuế, phí, lệ phí trong các lĩnh vực: xây dựng cơ bản, kinh doanh nhà hàng khách sạn, khai thác tài nguyên khoáng sản, đất đai, hoạt động kinh doanh xăng dầu, tiểu thủ công nghiệp...

 

 
 
 
Theo Thời báo Tài chính


Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836