Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 16/02/2019

Cục Thuế Sơn La: Thu ngân sách tăng 24% so với cùng kỳ

Ngày đăng: 11/10/2018

Đại diện Cục Thuế Sơn La cho biết, 8 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách đơn vị thực hiện đạt 2.937 tỷ đồng, bằng 66% dự toán tỉnh giao, tăng 24% (so với cùng kỳ thực hiện). 

thuế sơn la
Cục Thuế Sơn La tập trung rà soát lại tất cả các khoản nợ thuế đề ra giải pháp thu đúng thu đủ các khoản thuế vào ngân sách. Ảnh: Tuấn Nguyễn

 

Đạt được kết quả nêu trên, đại diện Cục Thuế Sơn La cho rằng, đơn vị đã triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, giải quyết kịp thời các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế chấp hành tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Chia sẻ về giải pháp thu trong thời gian tới, đại diện Cục Thuế Sơn La cho biết, để hoàn thành mục tiêu thu đạt 5.000 tỷ đồng dự toán tỉnh giao, đơn vị tập trung tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình cải cách hành chính và hiện đại hóa hệ thống thuế; tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, kê khai và kế toán thuế.

Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thu nhằm bảo đảm tiến độ thu ngân sách; xây dựng kế hoạch chi tiết về thu ngân sách 4 tháng cuối năm, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách; tập trung xử lý dứt điểm các khoản ứng, tạm ứng các khoản vay… thực hiện đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ trong công tác quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế.

Thực hiện có hiệu quả và chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra đặc biệt là tăng cường thanh, kiểm tra những lĩnh vực, hoạt động kinh doanh có rủi ro cao về thuế, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, hoạt động kinh doanh nhà hàng khách sạn… đề ra các giải pháp quản lý, thu đúng thu đủ các khoản thu, chống thất thu cho ngân sách./.

 
 
 
Theo Thời báo Tài chính


Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836