Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 16/02/2019

Tag: Thành lập công ty

...

Thành lập doanh nghiệp cần lưu ý những gì ?

Tin tức

01/08/2018 10:34:43 SA

Khi bạn thành lập doanh nghiệp, mở công ty thì các doanh nhân cần lưu ý đến một số vấn đề sau: Sản phẩm hàng hóa dịch vụ, phân khúc thị trường, đối thủ cạnh tranh, thủ tục thành lập doanh nghiệp - thành lập công ty, dịch vụ đại lý thuế, báo cáo thuế, độc quyền thương hiệu

...

Thành lập doanh nghiệp

Dịch Vụ

05/06/2015 9:23:05 SA

- Gói 1:Tư vấn và thực hiện: Giấy phép + MST + XNK. - Gói 2:Tư vấn và thực hiện: (Giấy phép + MST + XNK) + Dấu tròn. - Gói 3:Tư vấn và thực hiện: (Giấy phép + MST + XNK) + Dấu tròn + Báo + Khai thuế ban đầu + Chứng nhận vốn. - Gói 4:Tư vấn và thực hiện: (Giấy phép + MST + XNK) + Dấu tròn + Báo + Khai thuế ban đầu + Chứng nhận vốn + 5 cuốn hóa đơn tài chính + Chữ ký số 1 năm.

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836