vướng mắc đkkd

Ảnh minh họa.

 

Tuy nhiên, việc yêu cầu địa điểm kinh doanh buộc phải cấp mã số thuế gây rất nhiều khó khăn cho DN.

Căn cứ Công văn 3200/TCT-KK ngày 12/8/2019 về việc quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản thì:

“2. Về đăng ký thuế:

Cơ quan thuế được giao nhiệm vụ quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp căn cứ thông tin tại danh sách địa điểm kinh doanh đã được cục thuế phân công quản lý thuế trên địa bàn, thực hiện đăng ký thuế để cấp mã số thuế 13 số cho địa điểm kinh doanh, gửi thông báo mã số thuế (mẫu số 11-MST) cho đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh và địa điểm kinh doanh biết để kê khai, nộp thuế cho địa điểm kinh doanh. Mã số thuế 13 số của địa điểm kinh doanh không thực hiện liên thông với cơ quan đăng ký kinh doanh".

Công ty của ông Nguyễn Ngọc Hải hoạt động tại rất nhiều tỉnh, thành trong cả nước, khi áp dụng công văn trên đã xảy ra tình trạng nhiều cơ quan thuế tại các tỉnh tự cấp mã số thuế (MST) mà không thông báo cho DN, hoặc có tỉnh phải tự chủ động xin cấp MST.

Khi cấp MST có tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký cấp MST, có tỉnh không có thông báo, DN phải tự tra thông tin trên trang Tổng cục Thuế gây rất nhiều khó khăn cho DN trong quá trình giao dịch.

Ngoài ra, theo quy định thì MST 13 số này sẽ do cơ quan thuế quản lý, không liên thông với cơ quan đăng ký kinh doanh. Điều này dẫn đến việc cơ quan đăng ký kinh doanh không nắm được thông tin, MST không được ghi nhận trên Địa điểm kinh doanh.

Địa điểm kinh doanh không có tư cách pháp nhân, không có con dấu riêng, không có chức năng đại diện theo ủy quyền. Vì vây, địa điểm kinh doanh không thể đại diện cho pháp nhân ký hợp đồng, dẫn đến việc khi ký kết hợp đồng, buộc phải ký hợp đồng bằng pháp nhân, hóa đơn sẽ được xuất về cho pháp nhân chứ không xuất về cho địa điểm kinh doanh. Rất nhiều DN từ chối xuất hóa đơn về địa điểm kinh doanh, dẫn đến việc không ghi nhận được chi phí đầu vào của địa điểm kinh doanh trong khi hình thức hạch toán của địa điểm kinh doanh là hình thức khấu trừ.

Việc quy định DN có thể lập địa điểm kinh doanh tại các tỉnh khác trụ sở chính mà không phải thông qua chi nhánh là điểm mới, tạo thuận lợi cho DN trong quá trình hoạt động, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tuy nhiên, việc yêu cầu địa điểm kinh doanh buộc phải cấp MST gây rất nhiều khó khăn cho DN trong quá trình giao dịch.

Ông Nguyễn Ngọc Hải đề nghị cơ quan chức năng có hướng dẫn cụ thể về vấn đề hạch toán thuế, xuất hóa đơn cho địa điểm kinh doanh, thống nhất hình thức quản lý địa điểm kinh doanh giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh.

Về vấn đề này, Cục Thuế TP. Hà Nội trả lời như sau:

Căn cứ các quy định hiện hành, trường hợp Công ty của ông Nguyễn Ngọc Hải thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh với trụ sở chính của đơn vị chủ quản thì về đăng ký thuế, cơ quan thuế được giao nhiệm vụ quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của DN căn cứ thông tin tại danh sách địa điểm kinh doanh đã được cục thuế phân công quản lý thuế trên địa bàn, thực hiện đăng ký thuế để cấp MST 13 số cho địa điểm kinh doanh, gửi thông báo MST (mẫu số 11-MST) cho đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh và địa điểm kinh doanh biết để kê khai, nộp thuế cho địa điểm kinh doanh. MST 13 số của địa điểm kinh doanh không thực hiện liên thông với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Khi địa điểm kinh doanh có thay đổi thông tin đăng ký, tạm ngừng kinh doanh, chấm dứt hoạt động theo thông tin cơ quan đăng ký kinh doanh truyền sang, cơ quan thuế được phân công quản lý thuế căn cứ thông tin danh sách địa điểm kinh doanh đã được cục thuế phân công quản lý thuế trên địa bàn cập nhật thông tin đăng ký của mã số thuế 13 số của địa điểm kinh doanh tương ứng vào hệ thống TMS để thực hiện quản lý thuế theo quy định.

Nội dung vướng mắc tương tự của ông Hải về kê khai thuế giá trị gia tăng, hóa đơn của địa điểm kinh doanh, Cục Thuế TP. Hà Nội đã có công văn báo cáo, xin ý kiến Tổng cục Thuế. Khi có văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ hướng dẫn ông Hải thực hiện.

Theo Chinhphu.vn

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836