Người nộp thuế tìm hiểu chính sách thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhật Minh.

 

Trong những năm qua, cùng với việc quản lý chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu ngân sách, Tổng cục Thuế đã tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Để giảm nợ thuế theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, cơ quan thuế đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp quản lý nợ thuế, đôn đốc thu hồi kịp thời số nợ đọng thuế vào ngân sách và hạn chế thấp nhất số nợ mới phát sinh.

Tổng cục Thuế đã giao chỉ tiêu thu nợ đến từng cục thuế, các cục thuế cũng giao chỉ tiêu thu nợ cho từng cán bộ quản lý thu nợ; yêu cầu cán bộ quản lý thu nợ thường xuyên gọi điện thoại, nhắn tin, gửi email đôn đốc nộp nợ thuế đến chủ doanh nghiệp đầy đủ, kịp thời đối với từng khoản nợ thuế.

Thực hiện gửi thông báo bằng văn bản đến từng người nộp thuế đối với từng khoản thuế mà đơn vị còn nợ. Thực hiện công bố đầy đủ, kịp thời thông tin người nộp thuế chây ỳ nợ thuế lên báo, đài, trang web cơ quan thuế, loa phát thanh phường, xã...

Với trường hợp cố tình chây ỳ nợ thuế, có hành vi bỏ trốn tẩu tán tài sản, những trường hợp không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuế..., cơ quan thuế các cấp đã kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Cơ quan thuế các cấp cũng tham mưu, báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương để chỉ đạo các cơ quan, ban ngành để phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc cưỡng chế, thu hồi nợ đọng thuế..., qua  đó đã từng bước xử lý giảm dần số nợ cũ và hạn chế phát sinh nợ mới.

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, trong vòng 4 năm (2016 - 2019) đã thực hiện thu hồi được 152.077 tỷ đồng tiền thuế nợ tại thời điểm cuối năm trước chuyển sang. Tỷ lệ số nợ thuế có khả năng thu trên tổng thu ngân sách nhà nước hàng năm giảm từ 8,6% tại thời điểm cuối năm 2016, giảm xuống còn 6,3% tại thời điểm cuối năm 2019.

Dự báo, nếu tình hình Covid-19 không xảy ra, cơ quan thuế không phải áp dụng các biện pháp hỗ trợ về thuế như gian hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP, tình hình nợ thuế sẽ tiếp tục được cải thiện.

Được biết, ngành Thuế đang phấn đấu giảm tỷ lệ nợ thuế có khả năng thu trên tổng thu ngân sách không vượt quá 5%. Đây là mục tiêu khó, tuy nhiên với những biện pháp quyết liệt như thời gian vừa qua, mục tiêu đó có thể đạt được trong tương lai gần./.

Theo Thời Báo Tài Chính

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) PHẠM T.THÚY KIỀU
0909.921.836
4) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
5) NGUYỄN N .H. HUY
0901.411.026
6) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN P. THU HÀ
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836