Trong các khoản thu nội địa, đáng chú ý là số thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng 11,39% (so cùng kỳ) khi thu được 139.502 tỷ đồng và đạt 87,84% dự toán năm. Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương được 15.550 tỷ đồng, tăng 10,84% và đạt 90,49% dự toán; thu từ khu vực DNNN địa phương được 7.189 tỷ đồng, tăng 11,68% và đạt 73,06% dự toán.

 

Đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử góp phần thúc đẩy gia tăng nguồn thu nội địa. Ảnh: Đỗ Doãn

 

Kế tiếp là khoản thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài với mức huy động 54.302 tỷ đồng, tăng 6,23% và đạt 84,74% dự toán; thu từ khu vực ngoài nhà nước được 62.461 tỷ đồng, tăng 16,41% và đạt 92,24% dự toán. Bên cạnh đó, một số khoản thu khác cũng tăng so với cùng kỳ như thuế thu nhập cá nhân tăng 3,79%, thu khác ngân sách tăng 112,1%, lợi nhuận sau thuế tăng 4,72%...

Ở chiều ngược lại, các khoản thu giảm gồm: thuế bảo vệ môi trường giảm 11,49%, lệ phí trước bạ giảm 11,1%, phí, lệ phí giảm 17,79%, thu tiền thuê mặt đất, mặt nước giảm 33,04%, thu tiền sử dụng đất giảm 19,75%, xổ số kiến thiết giảm 20,2%...

Nguyên nhân số thu ngân sách tăng, theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh chủ yếu là do tình hình dịch Covid-19 ở TP. Hồ Chí Minh cơ bản đã được kiểm soát sau hơn 3 tháng thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 từ tháng 7/2021. Một số hoạt động sản xuất, thương mại, kinh doanh, dịch vụ được phép mở cửa hoạt động trở lại từ đầu tháng 10/2021, các cơ quan quản lý hành chính nhà nước tăng cường hoạt động giải quyết hồ sơ tồn đọng từ các tháng dịch góp phần ảnh hưởng tích cực đến công tác thu ngân sách nhà nước tháng 10 của đơn vị và dự kiến số thu dự kiến sẽ phục hồi tốt hơn nữa trong các tháng 11 và tháng 12 tới.

Trên thực tế, với sự nỗ lực của thành phố, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn trong tháng 10 đã cải thiện đáng kể. Trong đó, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 23,6% so với tháng 9/2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cũng tăng 27%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 8,4% so với cùng kỳ…/.

 

Theo Thời Báo Tài Chính

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) NGUYỄN THÙY TRƯNG
0919.600.836
3) NGUYỄN CÔNG TUẤN 
 0909.211.836
4) PHẠM THỊ THÚY KIỀU
 0909.921.836
5) NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ 
 0902.486.836
6) LÊ THỊ THANH HIỀN  
 0919 600 836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN THỊ MỸ VUI
0909.1838.36
_______________________
HÓA ĐƠN, CKS
1) LÊ THỊ NGỌC HÂN
0919.941.836
______________________