Giao dịch thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh ĐD

 

Báo cáo đánh giá công tác quản lý thuế tháng 10/2020 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho thấy, tổng nợ thuế tính đến thời điểm 31/10 là 29.184 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng thu tăng 19,8% so với thời điểm đầu năm và chiếm 44,7% số thuế nợ, lên 13.044 tỷ đồng.

 

Theo phân tích, nợ thuế lớn của TP. Hồ Chí Minh chủ yếu liên quan đến các khoản thu từ đất và thuế TNDN hoạt động bất động sản (BĐS) gồm: Tiền thuê mặt đất, mặt nước: 2.961 tỷ đồng, tăng 7,44% so với năm trước, tương ứng tăng 205 tỷ đồng; tiền sử dụng đất (SDĐ) 1.022 tỷ đồng, giảm 3,86% so với năm trước, tương ứng giảm 41 tỷ đồng; nợ thuế TNDN của các doanh nghiệp (DN) BĐS 327 tỷ đồng, tăng 20,22% so với năm trước, tương ứng tăng 55 tỷ đồng…

 

Các trường hợp nợ thuế lớn kéo dài gồm Công ty CP Gamuda Land nợ 541 tỷ đồng, trong đó tiền thuê đất 421 tỷ đồng và tiền chậm nộp 120 tỷ đồng; Công ty CP Đức Khải nợ 441 tỷ đồng, trong đó tiền SDĐ 334 tỷ đồng và tiền chậm nộp 107 tỷ đồng. Bên cạnh đó là các trường hợp không có khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính (254 tỷ đồng); các công ty công ích (468 tỷ đồng); DNNN địa phương (400 tỷ đồng); DN nợ thuế do có tranh chấp, khiếu kiện (860 tỷ đồng)...

 

Cũng theo báo cáo của Cục Thuế, tính từ đầu năm, đơn vị đã ban hành trên 11,2 triệu lượt thông báo nợ thuế, 68,5 nghìn quyết định cưỡng chế với tổng số tiền nợ thuế tương ứng 46.775 tỷ đồng; đã thu được 4.735 tỷ đồng nợ thuế của năm 2019 chuyển sang; xác định được 47.091 hồ sơ khoanh nợ thuế, với số thuế được khoanh 2.729 tỷ đồng, chiếm gần 37,1% số thuế thuộc diện khoanh nợ…

 

Chia sẻ về các giải pháp thu hồi nợ thuế, Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh Lê Duy Minh cho hay, trong thời gian còn lại của năm, đơn vị tiếp tục tổ chức rà soát chỉ tiêu thu nợ hàng tháng cho từng đơn vị, từng công chức để thực hiện các biện pháp xử lý nợ thuế có hiệu quả; đồng thời thành lập Tổ chỉ đạo thu hồi nợ, khoanh nợ để kịp thời chỉ đạo công tác thu hồi nợ, khoanh xóa nợ với mục tiêu phấn đấu trong 2 tháng cuối năm phải hoàn thành tối thiểu 80% tổng số tiền thuế được khoanh theo Nghị quyết 94/2019/QH14, tương ứng khoảng 3.200 tỷ đồng.

 

“Bên cạnh đó là tập trung giải quyết dứt điểm các khoản tiền thuế đang chờ điều chỉnh, các khoản nợ chờ xử lý còn tồn đọng và không để phát sinh nợ mới; đôn đốc thu số nợ thuế trong 2 tháng cuối đạt tối thiểu 3.600 tỷ đồng; giám sát cưỡng chế đối với những DN trọng điểm nợ thuế và thực hiện báo cáo tiến độ thu nợ, tiến độ thực hiện cưỡng chế, tiến độ khoanh xóa nợ hàng ngày trên văn phòng điện tử để lãnh đạo các đơn vị theo dõi, chỉ đạo công tác thu nợ kịp thời…” – ông Lê Duy Minh nói./.

 

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836