Cán bộ Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh nhận hồ sơ thuế qua đường bưu điện

 

Đã miễn giảm 123 tỷ đồng cho 86.197 hộ kinh doanh  

Ông Lê Duy Minh – Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, ngay từ đầu năm, đơn vị đã đẩy mạnh triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, các giải pháp công nghệ thông tin để tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (NNT), vừa tạo thuận lợi, thông tin đến kịp thời, tiết kiệm chi phí cho NNT, vừa an toàn trong phòng chống dịch trong giai đoạn “bình thường mới”.

Chính vì thế, ngay khi các chính sách hỗ trợ NNT được Chính phủ ban hành, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã nhanh chóng triển khai và hướng dẫn thực hiện đến NNT bằng các hình thức trực tuyến thông qua các phương tiện truyền thông, thư điện tử để đảm bảo thông tin chính sách đến với doanh nghiệp (DN), hộ cá nhân đầy đủ và kịp thời nhất. Đối với công tác triển khai Nghị định 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các chi cục thuế trực thuộc phối hợp với chính quyền các địa phương tuyên truyền đến tất cả cá nhân kinh doanh trên địa bàn nhằm đảm bảo tất cả hộ kinh doanh (HKD) thuộc đối tượng hỗ trợ đều được thụ hưởng.

Ông Lê Duy Minh cho biết, ngay từ cuối tháng 5/2021, khi đợt dịch thứ tư bùng phát và các hộ cá nhân kinh doanh phải tạm ngưng nghỉ theo chính sách giãn cách của UBND TP. Hồ Chí Minh, Cục Thuế thành phố đã chỉ đạo các chi cục thuế chủ động phối hợp với UBND các quận, huyện, TP. Thủ Đức, ban quản lý các trung tâm thương mại, các chợ và hội đồng tư vấn thuế địa phương giải quyết miễn, giảm thuế ngay đối với các hộ cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Kết quả là đã giải quyết miễn, giảm cho 86.197 hộ với số thuế miễn giảm là 123 tỷ đồng.

Chủ động tuyên truyền, hướng dẫn chính sách hỗ trợ thuế

Mới đây nhất, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng tiếp tục chỉ đạo các chi cục thuế trực thuộc tăng cường hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong việc giải quyết tạm ngưng kinh doanh, miễn giảm thuế, hướng dẫn gia hạn nộp thuế năm 2021… Văn bản chỉ đạo do Cục trưởng Lê Duy Minh ký ban hành nêu rõ, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đang ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh (CNKD), cần tiếp tục thực hiện khẩn trương Công văn 5310/BTC-TCT của Bộ Tài chính về tăng cường hỗ trợ hộ, CNKD ảnh hưởng dịch Covid-19. Cụ thể là chủ động tuyên truyền, tiếp nhận và giải quyết tất cả các thông báo ngừng/nghỉ của CNKD không phụ thuộc vào thời gian gửi thông báo đến cơ quan thuế. Trong trường hợp có thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tạm ngừng nghỉ do dịch bệnh mà có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của CNKD thì giải quyết theo thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tức là CNKD không phải nộp thông báo tạm ngừng kinh doanh.

Kế đến là tiếp tục thực hiện Công văn 7578/CT-NVDTPC của Cục Thuế thành phố về giải quyết dứt điểm đơn đề nghị miễn, giảm thuế của HKD. Theo đó, đối với các HKD qua số liệu xác minh hoặc căn cứ kết quả đánh giá mức độ giảm doanh thu, thời điểm giảm doanh thu do hội đồng tư vấn thuế phường, xã, ban quản lý chợ, trung tâm thương mại xác định doanh thu thay đổi từ 50% trở lên so với doanh thu đã khoán thì ban hành quyết định miễn giảm thuế tương ứng. Riêng các chi cục thuế chưa giải quyết đơn đề nghị miễn, giảm thuế cho HKD do chưa khảo sát hoặc chưa đánh giá mức độ giảm doanh thu thì phải chủ động phối hợp với hội đồng tư vấn thuế phường, xã, ban quản lý chợ, trung tâm thương mại để có căn cứ giải quyết.

“Các chi cục thuế cần chủ động tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ hộ, CNKD thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế năm 2021 (theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP) và phải thực hiện trước ngày 30/7/2021, đặc biệt là bằng phương thức điện tử Etax để hộ, CNKD không phải đến nộp trực tiếp tại cơ quan thuế” - văn bản chỉ đạo của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh nêu rõ.

Dự kiến 35.701 hộ kinh doanh được gia hạn nộp thuế

Số liệu thống kê đến ngày 30/6/2021 cho thấy, số lượng hộ kinh doanh còn hoạt động trên địa bàn là 196.084 hộ, trong đó có 143.650 hộ kinh doanh thuộc diện phải đóng thuế. Số hộ kinh doanh thuộc đối tượng được gia hạn theo nghị định dự kiến là 35.701 hộ, chiếm 24,9% số hộ kinh doanh thuộc diện phải nộp thuế, với số thuế được gia hạn dự kiến 43,9 tỷ đồng/tháng.

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ) 

 

Theo Thời Báo Tài Chính

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836