Cán bộ Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận hồ sơ thuế qua đường bưu điện. Ảnh Đỗ Doãn

 

Theo thông báo từ Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, thời gian chính thức tiếp nhận hồ sơ thuế qua đường email, bưu điện kể từ ngày 1/6/2021. Các loại hồ sơ thuế áp dụng bao gồm: Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) lần đầu; báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo mẫu CTT25/AC; biên lại phí, lệ phí; hóa đơn quyển; biên lai thuế (biên lai thu tiền phạt, tem rượu, thuốc lá).

Như vậy, thay vì phải trực tiếp đến cơ quan thuế như trước đây, người nộp thuế (NNT) chỉ cần scan những loại hồ sơ thuế cần nộp rồi gửi vào địa chỉ email của Phòng Tuyên truyền và hỗ trợ (TTHT) anchi.hcm@gdt.gov.vn, kèm theo số điện thoại để cơ quan thuế thông báo hẹn trả kết quả. NNT cũng có thể gửi bản photo hồ sơ qua đường bưu điện cho cơ quan thuế theo cách này.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ căn cứ theo lịch để phân công trực tiếp nhận thủ tục hành chính về ấn chỉ. Trường hợp hồ sơ, thủ tục hành chính về ấn chỉ gửi qua bưu điện, Văn phòng Cục Thuế sẽ chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan cho phòng TTHT xử lý theo thẩm quyền.

“Ngay trong ngày hoặc một ngày sau khi nhận được hồ sơ thủ tục thuế gửi qua đường email hoặc đường bưu điện và hoàn thành thủ tục kiểm tra/rà soát/cấp chứng từ ấn chỉ, cơ quan thuế sẽ thông báo tới tổ chức, cá nhân lên trực tiếp để đối chiếu hồ sơ gốc và nhận chứng từ ấn chỉ” – thông báo của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh nêu rõ./.

 

Theo Thời Báo Tài Chính

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836