Cán bộ hải quan hướng dẫn DN hoàn tất thủ tục nhập khẩu. Ảnh: Phi Vũ

 

Tổng cục Hải quan cho biết nhận được phản ánh vướng mắc thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng được khai báo là nguyên liệu thuốc bắc (dược liệu) nhập khẩu.

Để đảm bảo việc thực hiện thống nhất theo quy định nhà nước, Tổng cục Hải quan chỉ đạo cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện căn cứ Thông tư 48/2018/TT-BYT của Bộ Y tế, quy định: ‘‘sản phẩm hóa dược, dược liệu là nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh” và áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% (theo Luật thuế GTGT, Nghị định 209/2013/NĐ-CP và Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính).

Trường hợp doanh nghiệp khai báo hàng hóa nhập khẩu là dược liệu, đã được Bộ Y tế (cụ thể là Cục Quản lý y, dược cổ truyền) có công văn xác nhận, đồng ý nhập khẩu theo quy định của Nghị định 54/2017/NĐ-CP, thuộc Danh mục dược liệu nhập khẩu tại Thông tư số 48/20148/TT-BYT thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% theo quy định tại điểm 1 khoản 2 Điều 8 Luật thuế GTGT. 

Tổng cục Hải quan giao các cục hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát và thông báo đến các doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng dược liệu theo quy định của pháp luật, nhưng chưa kê khai, nộp thuế GTGT, theo quy định tại điểm 1 khoản 2 Điều 8 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 thì thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo đúng quy định tại Luật thuế GTGT, Luật Quản lý thuế, Luật Hải quan.

Đồng thời, thông báo cho cơ quan thuế nội địa thực hiện khấu trừ thuế GTGT theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính đối với các trường hợp tự kê khai, nộp thuế GTGT sau khi có thông báo của cơ quan hải quan./.

 

Theo Thời Báo Tài Chính

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836