Hải quan

Cán bộ hải quan tiếp nhận giải quyết tờ khai của đại lý làm thủ tục hải quan. Ảnh: Tùng Anh

 

Cụ thể, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1018/QĐ-TCHQ tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với 4 doanh nghiệp tại Bình Dương gồm: Công ty TNHH Kỷ Nguyên Việt, Công ty TNHH thương mại Đông Nam Á, Công ty TNHH Molenbergnatie Việt Nam.

Lý do tạm dừng hoạt động của các đại lý hải quan nêu trên là do không duy trì được điều kiện về nhân viên làm thủ tục hải quan quy định tại Thông tư số 12/2015/TT-BTC…

Thời hạn tạm dừng hoạt động là 6 tháng kể từ trung tuần tháng 4/2020.

Tổng cục Hải quan lưu ý, quá thời hạn 6 tháng, nếu đại lý hải quan không khắc phục được hạn chế, đáp ứng quy định của Bộ Tài chính và có văn bản đề nghị tiếp tục hoạt động thì cơ quan hải quan sẽ ban hành quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan của doanh nghiệp theo đúng quy định…/.

Theo Thời Báo Tài Chính

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836