cbo

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đồng chí Phan Trọng Tấn - Tỉnh uỷ viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ
đã trao Quyết định số 163/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất chi cục thuế.
Ảnh: Văn Học

 

Theo quyết định này, 8 chi cục thuế cấp huyện tại Phú Thọ được hợp nhất thành 4 chi cục thuế khu vực, cụ thể là:

Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Cẩm Khê và Chi cục Thuế huyện Yên Lập thành Chi cục Thuế khu vực Cẩm Khê – Yên Lập (địa điểm trụ sở đặt tại huyện Cẩm Khê);

Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Thanh Sơn và Chi cục Thuế huyện Tân Sơn thành Chi cục Thuế khu vực Thanh Sơn - Tân Sơn (địa điểm trụ sở đặt tại huyện Thanh Sơn);

Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Tam Nông và Chi cục Thuế huyện Thanh Thuỷ thành Chi cục Thuế khu vực Tam Nông – Thanh Thuỷ (địa điểm trụ sở đặt tại huyện Tam Nông);

Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Lâm Thao và Chi cục Thuế huyện Phù Ninh thành Chi cục Thuế khu vực Lâm Thao – Phù Ninh (địa điểm trụ sở đặt tại huyện Phù Ninh).

Ngay sau buổi lễ công bố quyết định này, Cục Thuế Phú Thọ sẽ tiếp tục ổn định tình hình các mặt công tác của 4 chi cục thuế khu vực về cơ sở vật chất, tinh thần, tư tưởng cán bộ… khi chuyển về chỗ làm việc mới; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cấp trên giao; hoàn thành và hoàn thành vượt mức thu ngân sách nhà nước năm 2020 và các năm tiếp theo.

Đồng thời, Cục Thuế Phú Thọ sẽ chỉ đạo thực hiện tốt việc bàn giao giữa các chi cục thuế huyện với các chi cục thuế khu vực về con người, cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, tài vụ, số thu, số doanh nghiệp, số hộ quản lý. Cùng với đó là việc nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ công chức thuế; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ… để các chi cục thuế khu vực đi vào hoạt động thông suốt, hiệu quả ngay từ ngày 2/3/2020, theo đúng kế hoạch.

Về công tác Đảng, Cục Thuế Phú Thọ sẽ kiện toàn chi bộ chi cục thuế khu vực thuộc Đảng bộ cục thuế và các chức danh chủ chốt, đảm bảo hoạt động thông suốt, ổn định về công tác Đảng đối với các đơn vị hợp nhất./.

Theo Thời Báo Tài Chính

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836