cục-thuế-phú-thọ

Người nộp thuế làm thủ tục thuế tại Cục Thuế Phú Thọ.

 

Đại diện Cục Thuế Phú Thọ cho biết, quý I/2020, dịch bệnh Covid-19 và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP đã làm số thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn sụt giảm 179 tỷ đồng. Trong đó, hụt thu do ảnh hưởng do dịch Covid-19 là 101 tỷ đồng; hụt thu do ảnh hưởng của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP là 78 tỷ đồng.

Theo Cục Thuế Phú Thọ, bước sang tháng 4 dịch bệnh Covid-19 tiếp tục gây ảnh hưởng nặng nề và rõ nét hơn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, dẫn đến doanh thu sụt giảm mạnh.

Để có số liệu cụ thể về mức độ ảnh hưởng, Cục Thuế Phú Thọ đã tổ chức điều tra, khảo sát, bước đầu nhận định tổng số thu NSNN cả năm 2020 dự kiến sụt giảm khoảng 870 tỷ đồng. Trong đó, giảm thu do dịch Covid-19 là 420 tỷ đồng; giảm thu do Nghị định 100/2019/NĐ-CP là 450 tỷ đồng.

Để hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh vượt qua khó khăn, Cục Thuế Phú Thọ đã chỉ đạo các phòng chức năng, các chi cục thuế hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế trong việc nộp hồ sơ gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo đúng quy định của Nghị định số 41/2020/NĐ-CP.

Đồng thời, Cục Thuế Phú Thọ cũng yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ hoàn thuế đúng quy định, giúp cho người nộp thuế có thêm nguồn vốn duy trì sản xuất, kinh doanh; đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra sau hoàn thuế nhằm hạn chế tối đa hiện tượng lợi dụng thời điểm dịch bệnh Covid -19 để khai không đúng hồ sơ hoàn thuế nhằm chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.

Cùng với việc hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh vượt qua khó khăn, Cục Thuế Phú Thọ cũng thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý thuế nhằm thu đúng, thu đủ các khoản thuế phát sinh vào NSNN./.

Theo Thời Báo Tài Chính

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836