Cán bộ hải quan thực hiện giải quyết thủ tục xuất nhập khẩu cho DN qua phương thức điện tử. Ảnh: Duy Hải

 

Thống kê đến hết tháng 6, toàn ngành Hải quan đã cung cấp 203/237 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (tương đương 85,6% tổng số thủ tục hành chính do cơ quan hải quan thực hiện). Trong đó có 197 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 (đạt tỷ lệ 83%).

Tính từ 1/1 đến 15/6, số lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 được cơ quan hải quan tiếp nhận giải quyết là hơn 6,9 triệu hồ sơ, trong đó số lượng hồ sơ hệ thống dịch vụ công trực tuyến HQ36a là 67.092 hồ sơ, qua đó giúp doanh nghiệp giảm chi phí, thời gian làm thủ tục hành chính.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021, ngành Hải quan đã tiến hành khảo sát quy trình nghiệp vụ, chuẩn bị kỹ thuật để triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với 22 thủ tục hành chính mới và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia.

Đồng thời, cơ quan hải quan cũng chuẩn bị điều kiện kỹ thuật cho việc tích hợp 26 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2021./.

 

Theo Thời Báo Tài Chính

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836