cục thuế hà nội

Cán bộ Cục Thuế TP.Hà Nội tiếp nhận thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019.

 

Đề án mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2020 - 2025 đã được Bộ Tài chính trình Chính phủ, trong đó đề cập rõ mục tiêu là hoàn thiện chính sách và quản lý thu theo hướng bao quát các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, áp dụng mức thuế suất hợp lý trên nguyên tắc đảm bảo công bằng xã hội, đảm bảo tính cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam so với khu vực và thế giới.

Đề án cũng hướng đến mục tiêu đảm bảo tính công bằng, trung lập của chính sách thuế, không để xảy ra tình trạng lạm dụng thu, gia tăng gánh nặng thuế đối với người nộp thuế.

Ngoài mục tiêu đảm bảo bao quát nguồn thu, đề án cũng hướng tới hội nhập quốc tế trong lĩnh vực thu ngân sách. Như vậy, việc mở rộng cơ sở thuế không đồng nghĩa với việc gia tăng thuế suất trên mỗi cá nhân, mà là mở rộng phạm vi đánh thuế, theo hướng thu hút ngày càng nhiều đối tượng vào diện chịu thuế, hoặc nâng giá trị tính thuế nhằm nâng số thu từ thuế trong phạm vi cả nước.

Một số lĩnh vực mà đề án mở rộng cơ sở thuế hướng đến, đó là lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số (gọi chung là kinh doanh thương mại điện tử); lĩnh vực hộ kinh doanh nộp thuế theo phương thức khoán.

Để triển khai thực hiện đề án, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 276/QĐ-BTC về việc phê duyệt, tổ chức thực hiện các giải pháp liên quan đến công tác quản lý thuế tại “Đề án mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu ngân sách nhà nước”.

Sau quyết định của Bộ Tài chính, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế cũng đã ký ban hành Quyết định số 499/QĐ-TCT ban hành chi tiết chương trình hành động của Tổng cục Thuế thực hiện quyết định của Bộ Tài chính. Hiện các đơn vị của Tổng cục Thuế đang triển khai đề án theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính./.

Theo Thời Báo Tài Chính

 

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) PHẠM T.THÚY KIỀU
0909.921.836
4) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
5) NGUYỄN N .H. HUY
0901.411.026
6) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN P. THU HÀ
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836