Doanh nghiệp ở Long An duy trì, ổn định sản xuất khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Ảnh:TL

 

Tổng thu nội địa lũy kế 10 tháng của năm 2021 do cơ quan thuế Long An thực hiện là 11.517 tỷ đồng, đạt 94,6% dự toán trung ương, đạt 91,5% dự toán địa phương và bằng 94,9% so với cùng kỳ.

Ban lãnh đạo Cục Thuế Long An xác định một số giải pháp trọng tâm, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo đôn đốc thu ngân sách các cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành thu ngân sách để quản lý, nắm chắc các nguồn thu có khả năng thu để đôn đốc thu kịp thời vào ngân sách nhà nước.Trước tình hình khó khăn do dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, vừa chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo hoàn thành dự toán trong khoảng thời gian còn lại của năm 2021, Cục Thuế Long An đã đề ra giải pháp tập trung quyết liệt thu ngân sách phấn đấu về đích hoàn thành dự toán của năm ở mức cao nhất.

"Tháng 11 và 12 của năm 2021 cũng được xem là thời điểm "nước rút" trong hoạt động thu ngân sách, Cục Thuế Long An đã giao kế hoạch thu tháng cho các phòng thuộc cục thuế và chi cục thuế nhằm khai thác tốt nguồn thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng đạt hiệu quả" - đại diện lãnh đạo Cục Thuế Long An cho biết.

Cụ thể tại các tổ, đội, các chi cục thuế tăng cường cao hơn công tác quản lý đối tượng, kê khai, kế toán thuế nhằm quản lý đúng đối tượng phát sinh và nắm chắc “sức khỏe” và biến động về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trọng điểm.

Ban lãnh đạo Cục Thuế Long An cho biết, từ nay đến hết tháng 12/2021, sẽ tăng cường công tác quản lý thu đối với các khoản thu từ đất; phối hợp với các sở, ngành trong công tác xác định nghĩa vụ tài chính liên quan từ đất, phối hợp giải quyết các hồ sơ phát sinh tiền thuê đất, tiền sử dụng đất còn tồn đọng và vướng mắc, tính và thu kịp thời tiền thuê đất khi giao đất, định giá lại đơn giá thuê đất đúng quy định, phối hợp đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất công đã được UBND tỉnh phê duyệt,… nhằm tác động thu kịp thời vào ngân sách số thuế phát sinh.

Giải pháp tiếp theo là tăng cường đôn đốc thu hồi nợ các doanh nghiệp có số thuế được gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP. Sau khi hết thời gian gia hạn thì tập trung đôn đốc thu, không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp lợi dụng chính sách hỗ trợ về thuế của nhà nước để trốn thuế, chây ỳ, nợ đọng tiền thuế, chiếm đoạt tiền thuế.../.

 

Theo Thời Báo Tài Chính

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) NGUYỄN THÙY TRƯNG
0919.600.836
3) NGUYỄN CÔNG TUẤN 
 0909.211.836
4) PHẠM THỊ THÚY KIỀU
 0909.921.836
5) NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ 
 0902.486.836
6) LÊ THỊ THANH HIỀN  
 0919 600 836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN THỊ MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN, CKS
1) LÊ THỊ NGỌC HÂN
0919.941.836
______________________
BHXH
1) HUỲNH N.MINH HÒA
0909.486.836