Cơ quan thuế kiểm tra hóa đơn, chứng từ của người nộp thuế. Ảnh: TL.

 

Về quy trình xử lý nghiệp vụ lập và gửi biên bản vi phạm hành chính điện tử cũng được thực hiện theo hướng dẫn và phụ lục đính kèm công văn số 4280/TCT-KK ngày 5/11/2021 của Tổng cục Thuế.

 

Cục Thuế tỉnh Hải Dương cho biết, căn cứ vào hồ sơ khai thuế của người nộp thuế, ứng dụng quản lý của cơ quan thuế tự động tạo danh sách biên bản vi phạm hành chính điện tử đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế.

 

Trong ngày làm việc tiếp theo, bộ phận kê khai kế toán thuế tại cơ quan thuế tra cứu danh sách, biên bản vi phạm hành chính điện tử đối với hành vi chậm
nộp hồ sơ khai thuế và thực hiện lập biên bản điện tử.

 

Biên bản sau khi được lập, ký điện tử sẽ được gửi tự động cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn lập và gửi hồ sơ (Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN).

 

Để bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Hải Dương đề nghị người nộp thuế thường xuyên cập nhật thông tin để có sự phản hồi kịp thời đến cơ quan Thuế.

 

Trong thời hạn không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan thuế gửi biên bản, người nộp thuế giải trình trực tiếp hoặc trong thời hạn không quá 5 ngày, kể từ ngày biên bản người nộp thuế gửi văn bản giải trình đến cơ quan thuế để thực hiện giải trình.

Theo Thời Báo Tài Chính

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836