Còn hơn 1 tuần để người nộp thuế làm thủ tục gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Ảnh: NM.

 

Với diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UNND thành phố Hà Nội, Cục Thuế TP. Hà Nội đã đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Đến thời điểm này, chỉ còn hơn 1 tuần nữa để tổ chức, cá nhân làm thủ tục đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên Cục Thuế TP. Hà Nội khuyến khích người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đến cơ quan thuế bằng phương thức điện tử, hoặc gửi qua bưu điện để phòng, tránh dịch bệnh Covid-19.

Theo quy định của Nghị định 52/2021/NĐ-CP, để được gia hạn, người nộp thuế phải nộp đủ các khoản nợ về tiền thuế, tiền thuê đất và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng (nếu có) liên quan đến Nghị định số 41/2020/NĐ-CP.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế, người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Hiện nay ứng dụng của cơ quan thuế đã cho phép người nộp thuế có thể gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, do đó người nộp thuế có thể truy cập vào trang web htttp://thuedientu.gdt.gov.vn và làm theo hướng dẫn để gửi giấy đề nghị gia hạn./.

 

Theo Thời Báo Tài Chính

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836