thuế nha trang
Người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế tại bộ phận một cửa Chi cục Thuế TP. Nha Trang. Ảnh: Văn Tuấn

 

Tại hội nghị, ông Lương Xuân Thu – Trưởng Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế Khánh Hòa), đã khái quát các quy định, điều kiện áp dụng và cung cấp dịch vụ HĐĐT,  những điểm cần lưu ý khi triển khai HĐĐT.

Hội nghị cũng đã dành thời gian để các chi cục thuế, các tổ chức cung cấp HĐĐT nêu các giải pháp, bàn kế hoạch triển khai và phối hợp để thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động người nộp thuế sử dụng HĐĐT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trên cơ sở các nội dung thảo luận, ngay sau hội nghị, Cục Thuế Khánh Hòa đã giao chỉ tiêu số lượng DN thực tế triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trong năm 2020 cho các chi cục thuế. Cụ thể: Chi cục Thuế TP. Nha Trang vận động tối thiểu 2.200 DN. Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh Hòa vận động tối thiểu 150 DN. Chi cục Thuế khu vực Tây Khánh Hòa vận động tối thiểu 200 DN. Chi cục Thuế khu vực Bắc Khánh Hòa vận động tối thiểu 150 DN. Được biết, chỉ tiêu được giao cho các chi cục thuế nêu trên là triển khai mới, không tính DN hiện nay đang sử dụng HĐĐT.

Ông Lương Xuân Thu cho biết thêm về cách thức triển khai, theo đó các chi cục thuế sẽ lựa chọn những DN đang sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in có đủ điều kiện để áp dụng HĐĐT theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC và Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính để triển khai.

Những DN không hoặc ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, các DN không thuộc diện rủi ro cao về hóa đơn..., lập thành danh sách gửi về cho Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế để tổng hợp. Trên cơ sở danh sách đã lập, Cục Thuế Khánh Hòa sẽ có công văn phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ HĐĐT để triển khai trong tháng 6/2020./.

Theo Thời Báo Tài Chính

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) PHẠM T.THÚY KIỀU
0909.921.836
4) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
5) NGUYỄN N .H. HUY
0901.411.026
6) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN P. THU HÀ
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836