Phạt, xử lý hơn 173 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế

Trao đổi với phóng viên TBTCO về kết quả công tác thanh tra, kiểm tra thuế trên địa bàn, ông Trần Minh Chiến cho biết, lũy kế 8 tháng đầu năm, toàn đơn vị đã ban hành và hoàn thành kế hoạch thanh tra thuế 46 cuộc, đạt 58% kế hoạch thanh tra Tổng cục Thuế giao.

 

 cục-thuế-khánh-hòa-ok.jpg

 Bộ phận một cửa Cục Thuế Khánh Hòa hỗ trợ người nộp thuế thực hiện pháp luật thuế. Ảnh: Tuấn Nguyễn

 

Tổng số tiền thuế, tiền phạt xử lý qua thanh tra trong 8 tháng đầu năm là 55,3 tỷ đồng. Trong đó, số thuế truy thu là 35,2 tỷ đồng; số thuế truy hoàn là 729 triệu đồng; tiền phạt là 19,3 tỷ đồng; giảm lỗ lũy kế là 803,8 tỷ đồng; giảm khấu trừ lũy kế là 6,1 tỷ đồng.

Tổng số tiền thuế, tiền phạt xử lý qua thanh tra đã nộp ngân sách nhà nước (NSNN) là hơn 55 tỷ đồng, đạt 99% so với tổng số xử lý.

Chia sẻ thêm về công tác kiểm tra thuế, ông Chiến cho biết, trong 8 tháng đầu năm, Cục Thuế Khánh Hòa đã thực hiện kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế đạt 11.783 lượt hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ kiểm tra trong kế hoạch là 6.423 hồ sơ, đạt 100% số hồ sơ khai thuế; số lượt hồ sơ ngoài kế hoạch đã kiểm tra 5.360 hồ sơ. Qua kiểm tra cục thuế đã điều chỉnh tăng thu 84 triệu đồng.

Song song với đó, cục thuế đã thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế (NNT). Cụ thể, trong 8 tháng đầu năm, toàn đơn vị hoàn thành 743 cuộc kiểm tra, đạt 60% kế hoạch năm 2020 được giao.

Tổng số tiền thuế, tiền phạt xử lý qua kiểm tra thuế đơn vị thực hiện là 118,5 tỷ đồng. Trong đó, số thuế truy thu là 82,1 tỷ đồng; số thuế truy hoàn là 225 triệu đồng; tiền phạt là hơn 36 tỷ đồng. Số thuế giảm lỗ lũy kế là 516,9 tỷ đồng; giảm khấu trừ lũy kế là 10,5 tỷ đồng.

Tổng số tiền thuế, tiền phạt xử lý qua kiểm tra đã nộp NSNN trong 8 tháng đầu năm là 93,6 tỷ đồng, đạt 79% so với tổng số xử lý. Ông Trần Minh Chiến cho biết, tỷ lệ đôn đốc nộp NSNN thấp do các cuộc kiểm tra mới kết thúc cuối tháng nên chưa đến hạn nộp.

Tập trung vào ngành, lĩnh vực tiềm ẩn thất thu thuế

Đề cập đến nhiệm vụ công tác thanh tra, kiểm tra trong những tháng cuối năm, ông Trần Minh Chiến cho rằng, dịch bệnh Covid-19 bùng phát khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp (DN) trên địa bàn đều bị ảnh hưởng dẫn đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN bị sụt giảm nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, khá nhiều DN nằm trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế trong năm 2020, đã bị hủy kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, điều này cũng ảnh hưởng đến tiến độ cũng như kết quả các cuộc thanh tra, kiểm tra cơ quan thuế đã thực hiện.

 
 
 
 

Để kế hoạch thanh tra, kiểm tra được triển khai đáp ứng kế hoạch được giao, đặc biệt là mang lại hiệu quả trong công tác chống thất thu cho ngân sách, Cục Thuế Khánh Hòa đã rà soát, đưa vào diện thanh tra, kiểm tra thuế đối với những DN, ngành, lĩnh vực không bị ảnh hưởng hoặc ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro thất thu thuế.

Cụ thể, Cục Thuế Khánh Hòa đã chỉ đạo các Chi cục Thuế rà soát báo cáo tài chính, quyết toán thuế năm 2019 của các DN; đôn đốc các đơn vị nộp thuế giá trị gia tăng, tài nguyên, thu nhập cá nhân theo phát sinh kỳ kê khai tháng. Đồng thời, đơn vị sẽ kiểm tra hồ sơ khai thuế nhà thầu, thuế thu nhập cá nhân…, theo từng lần phát sinh; đôn đốc các DN nộp tiền thuế nợ dưới 90 ngày để tránh nợ đọng thuế kéo dài dẫn đến nợ khó thu.

Cùng với đó, Cục Thuế Khánh Hòa cũng giao các chi cục thuế sẽ thực hiện kiểm tra hộ ngừng, nghỉ kinh doanh, hộ sót trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố; tập trung xử lý dứt điểm các DN đã giải thể nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Tiếp tục phân tích, rà soát các DN có rủi ro để lập danh sách kiểm tra tại trụ sở NNT; tăng cường quản lý, giám sát việc sử dụng hóa đơn của hộ kinh doanh; kiểm tra việc niêm yết giá và chấp hành chính sách pháp luật về giá.

Ngoài ra, cục thuế sẽ rà soát, yêu cầu các DN kinh doanh dự án đầu tư bất động sản kê khai nộp thuế đúng tiến độ; đôn đốc các DN trong lĩnh vực xây dựng kê khai nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường..../.

Theo thoibaotaichinh

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) PHẠM T.THÚY KIỀU
0909.921.836
4) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
5) NGUYỄN N .H. HUY
0901.411.026
6) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN P. THU HÀ
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836