Hội nghị trực tuyến về hóa đơn điện tử do Cục Thuế Khánh Hòa tổ chức. Ảnh: CT


Ông Lương Xuân Thu - Trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế Khánh Hòa cho hay, thực hiện Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/2/2022 về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Cục Thuế Khánh Hòa đã chủ động triển khai các công việc có liên quan.

Với quyết tâm cao, kết quả đến ngày 15/6/2022, có 10.768 người nộp thuế đã thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, tỷ lệ % số tổ chức, doanh nghiệp đã thực hiện trên số phải triển khai hóa đơn điện tử của toàn tỉnh là 99,2%.

Cụ thể, chỉ tiêu các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc hoàn thành như sau: Phòng Thanh tra kiểm tra 1 hoàn thành đạt 95%; Phòng Thanh tra kiểm tra 2 hoàn thành đạt 99%; Phòng Thanh tra kiểm tra 3 hoàn thành đạt 98%; Phòng Thanh tra kiểm tra 4 hoàn thành 99%; Chi cục Thuế TP. Nha Trang hoàn thành 99%; Chi cục Thuế khu vực Bắc Khánh Hòa hoàn thành 99%; Chi cục Thuế khu vực Tây Khánh Hòa hoàn thành 99%; Chi cục Thuế Nam Khánh Hòa hoàn thành 100%.

Cục Thuế Khánh Hòa đang tiếp tục truyên truyền, đôn đốc các tổ chức, doanh nghiệp chưa đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử sớm đăng ký sử dụng, phấn đấu phủ sóng sớm hóa đơn điện tử trên địa bàn./.

Theo Thời Báo Tài Chính

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836