khanhhoa
Bộ phận tuyên truyền của Cục Thuế Khánh Hòa hỗ trợ NNT thực hiện pháp luật thuế.

 

Đại diện Cục Thuế Khánh Hòa cho biết, năm 2019, UBND tỉnh thực hiện điều tra xã hội học quy mô mẫu điều tra lĩnh vực thuế là 685 phiếu. Gồm có 394 phiếu khảo sát trực tuyến và 291 phiếu khảo sát trực tiếp, tăng 7 phiếu so với năm 2018.

Theo báo cáo vừa được công khai, năm 2019, chỉ số mức độ hài lòng chung toàn Cục Thuế Khánh Hòa đạt 80,18%, tăng 1,56% so với năm 2018. Trong đó, Chi cục Thuế thị xã Ninh Hòa có chỉ số cao nhất đạt 83,27%. Các đơn vị có chỉ số thấp hơn 80% gồm: Chi cục Thuế TP. Nha Trang, cơ quan Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế huyện Vạn Ninh và Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh Hòa...

Trên các tiêu chí đánh giá, tiêu chí sự phục vụ của cán bộ, công chức thuế có chỉ số cao nhất đạt 85,96%, tiêu chí tiếp cận dịch vụ có chỉ số thấp nhất đạt 71,70%. Có 4 tiêu chí có chỉ số cao hơn 80%, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra là sự phục vụ của cán bộ, công chức, kết quả, tiến độ giải quyết công việc; thông tin phản hồi và thủ tục hành chính. Có 2 tiêu chí có chỉ số dưới 80% là tiếp cận dịch vụ, điều kiện tiếp đón và phục vụ.

Đại diện Cục Thuế Khánh Hòa cho biết, so với năm 2018, có 3 tiêu chí có chỉ số tăng và 3 tiêu chí có chỉ số giảm, trong đó tiêu chí kết quả, tiến độ giải quyết công việc có biên độ tăng cao nhất đạt 12,48%, tiêu chí sự phục vụ của cán bộ công chức có biên độ giảm lớn nhất, đạt 7,38%./.

Theo Thời Báo Tài Chính

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836