Cán bộ Cục Hải quan Quảng Ninh kiểm tra thuốc lá nhập khẩu. Ảnh: CTV. HQQN

 

Cơ quan hải quan đã tiếp nhận Quyết định 27/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục hàng hóa không được gửi kho ngoại quan, có hiệu lực từ 15/11/2020 để triển khai trong toàn ngành.

Cụ thể, Quyết định 27/2020/QĐ-TTg quy định mặt hàng thuốc lá điếu, từ lá thuốc lá hoặc từ các nguyên liệu thay thế thuốc lá; thuốc lá điếu có chứa lá thuốc có nhãn hiệu 555, Esse không có xuất xứ Việt Nam (mã hàng 24.02.20); rượu whisky có dung tích trên 50ml không có xuất xứ Việt Nam.

Quyết định cũng nêu rõ, đối với các lô hàng đã đưa vào kho ngoại quan trước ngày 15/11/2020,  thì thực hiện theo quy định hiện hành về thời hạn gửi kho ngoại quan. Sau khi hết thời hạn lưu giữ tại kho ngoại quan theo quy định tại Điều 61 Luật Hải quan mà không thực hiện xuất được thì buộc tái xuất tại cửa khẩu nhập ban đầu.

Căn cứ vào tình hình xuất khẩu, nhập khẩu trong từng thời kỳ, Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành theo dõi, rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung quyết định này./.

Theo Thời Báo Tài Chính

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) PHẠM T.THÚY KIỀU
0909.921.836
4) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
5) NGUYỄN N .H. HUY
0901.411.026
6) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN P. THU HÀ
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836