Cán bộ Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu bán hóa đơn lẻ cho người nộp thuế. Ảnh: NM.

 

Tổng cục Thuế cho biết, đến hết 31/8/2020, cơ quan thuế cả nước đã ban hành 14.541 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 82.868,3 tỷ đồng, bằng 63,7% so với dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2020 đã được Quốc hội thông qua (130.000 tỷ đồng), bằng 61,9% so với cả năm 2019, bằng 95,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Cụ thể đối với từng trường hợp hoàn thuế như sau: Hoàn cho xuất khẩu là 12.786 quyết định với tổng số tiền được hoàn là 67.418,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 81,4% tổng số đã hoàn, bằng 105,2% so với cùng kỳ năm 2019. Hoàn cho dự án đầu tư là 1.077 quyết định với tổng số tiền được hoàn là 15.055,3 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 18,2% tổng số đã hoàn, bằng 69,7% so với cùng kỳ năm 2019. Hoàn cho trường hợp khác là 678 quyết định với tổng số tiền được hoàn là 394,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,5% tổng số đã hoàn, bằng 50,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng cục Thuế cho biết, hiện 100% trường hợp hoàn thuế xuất khẩu đã được giải quyết bằng phương thức điện tử. Do đó, người nộp thuế có nhiều thuận lợi trong việc gửi hồ sơ hoàn thuế, cũng như theo dõi tình hình xử lý hồ sơ giải quyết hoàn thuế.

Về phía cơ quan thuế, do giải quyết bằng phương thức điện tử nên công tác tiếp nhận, giải quyết hoàn thuế được chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, chống thất thu ngân sách nhà nước./.

Theo Thời Báo Tài Chính

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) PHẠM T.THÚY KIỀU
0909.921.836
4) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
5) NGUYỄN N .H. HUY
0901.411.026
6) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN P. THU HÀ
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836