.tập huấn

Toàn cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Văn Quý

 

Mục tiêu trọng tâm của ngành Thuế được Tổng cục Thuế xác định đến năm 2025 là xây dựng và nâng cao hệ thống công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, nhất là các hệ thống cung cấp dịch vụ công cho người nộp thuế nhằm công khai minh bạch các hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn những quy trình nghiệp vụ ký điện tử đối với thư nhắc nộp tờ khai và thông báo đôn đốc kê khai; thông báo và quyết định hoàn thuế; lệnh hoàn thuế; thông báo và quyết định cưỡng chế nợ thuế; hướng dẫn sử dụng trong việc lập, gửi, giải quyết và trả kết quả đề nghị xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước bằng phương thức điện tử cho người nộp thuế…

Theo thông tin từ Cục Thuế Hòa Bình, việc triển khai ứng dụng ký điện tử tập trung ngành Thuế nhằm từng bước thực hiện thành công Đề án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020 – 2025. Bên cạnh đó, việc ứng dụng ký điện tử tập trung còn góp phần cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế, minh bạch hóa nền hành chính, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế.

Theo Thời Báo Tài Chính

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836