Hộ kinh doanh gửi đề nghị hỗ trợ cho UBND phường để được xem xét hỗ trợ. Ảnh: NM.

 

Ngay sau khi ban hành Nghị quyết số 68/2021/NQ-CP, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 68/2021/NQ-CP. Theo đó, các thủ tục thực hiện để tiếp cận các chính sách hỗ trợ đều được người dân, doanh nghiệp đánh giá cao về tính thực tế trong áp dụng.

 

Các giải pháp để lược bỏ thủ tục, rút gọn thời gian xem và trả kết quả được coi là kịp thời, có tác động tích cực góp phần tháo gỡ khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và phấn đấu duy trì kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021 và tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm 2021.

 

Theo quyết định này, hồ sơ, trình tự, thủ tục của hộ kinh doanh để được nhận hỗ trợ như sau: Hộ kinh doanh gửi đề nghị hỗ trợ (theo mẫu) đến UBND cấp xã, nơi có địa điểm kinh doanh. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/1/2022.

 

Trong 3 ngày làm việc, UBND cấp xã xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh; niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi chi cục thuế.

 

Trong 2 ngày làm việc, chi cục thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, gửi UBND cấp huyện tổng hợp.

 

Trong 2 ngày làm việc, UBND cấp huyện rà soát, tổng hợp, trình UBND cấp tỉnh.

 

Trong 2 ngày làm việc, UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ, UBND cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

Tại Nghị quyết số 68/2021/NQ-CP, Chính phủ giao các địa phương chủ động sử dụng nguồn lực của địa phương và chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ. Căn cứ vào tình hình thực tế, địa phương ban hành chính sách hỗ trợ, theo quy định tại nghị quyết này từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác.

 

Như vậy, các hộ kinh doanh đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ của Chính phủ, cần nắm bắt thông tin và chủ động gửi giấy đề nghị hỗ trợ đến UBND cấp xã, nơi có địa điểm kinh doanh để được giải quyết với thời gian rất nhanh chóng, cụ thể và công khai./.

 

Theo Thời Báo Tài Chính

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836