Ông Nguyễn Công Cường - Trưởng phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác (Cục Thuế TP. Hà Nội) cho biết, theo Thông tư 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, các hộ kinh doanh có quy mô lớn sẽ áp dụng phương pháp kê khai (giống như doanh nghiệp).

Vậy như thế nào được gọi là quy mô lớn? Theo hướng dẫn của Thông tư 40, đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bình quân năm từ 10 người trở lên, hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên.

Đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia BHXH bình quân năm từ 10 người trở lên, hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên. Ngoài ra, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn, nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai cũng sẽ áp dung phương pháp kê khai thuế.

 

Người nộp thuế làm thủ tục hành chính thuế tại Chi cục Thuế Quận Đống Đa (ảnh chụp trước khi dịch bệnh bùng phát). Ảnh:NM

 

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực, ngành nghề có căn cứ xác định được doanh thu theo xác nhận của cơ quan chức năng thì không phải thực hiện chế độ kế toán.

Phương pháp kê khai quản lý thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai sẽ thực hiện từ 1/1/2022. Cũng kể từ ngày 1/1/2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội, hộ cá nhân kinh doanh sẽ triển khai thực hiện hoá đơn điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC và theo lộ trình của Cục Thuế TP. Hà Nội.

Ông Đào Quang Hải - Phó trưởng Phòng Công nghệ Thông tin (Cục Thuế TP. Hà Nội), cũng cho biết hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải sử dụng hóa đơn điện tử với hình thức hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi đáp ứng đủ 4 điều kiện sau:

Hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thực hiện chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ, theo Thông tư 88/2021/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Máy tính có cấu hình đáp ứng việc kết nối với internet và nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để lập hóa đơn điện tử trên phần mềm và định dạng chuẩn theo quy định của Tổng cục Thuế.

Nhân sự có kiến thức về kế toán để thực hiện ghi chép sổ sách kế toán và có kiến thức về công nghệ thông tin để lập hóa đơn điện tử.

Một điều kiện nữa, đó là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải có hòm thư điện tử và chứng thư số./.

 

Theo Thời Báo Tài Chính

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) NGUYỄN THÙY TRƯNG
0919.600.836
3) NGUYỄN CÔNG TUẤN 
 0909.211.836
4) PHẠM THỊ THÚY KIỀU
 0909.921.836
5) NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ 
 0902.486.836
6) LÊ THỊ THANH HIỀN  
 0919 600 836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN THỊ MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN, CKS
1) LÊ THỊ NGỌC HÂN
0919.941.836
______________________
BHXH
1) HUỲNH N.MINH HÒA
0909.486.836