Cán bộ Hải quan Bình Dương hướng dẫn DN hoàn thiện thủ tục nhập khẩu. Ảnh: Hải Anh

 

Cục Hải quan Bình Dương cho biết, số thu ngân sách từ công tác kiểm tra sau thông quan (hậu kiểm) nêu trên giảm hơn 45% so với năm 2019.

Nguyên nhân số thu giảm là trong năm 2020, thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan về việc tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình phục hồi, ổn định sản xuất của các doanh nghiệp sau đại dịch Covid-19, Cục Hải quan Bình Dương chỉ tập trung thực hiện các cuộc hậu kiểm đối với các doanh nghiệp (DN) có dấu hiệu vi phạm.

 

Các hành vi vi phạm chủ yếu là chênh lệch nguyên phụ liệu tồn kho thực tế so với báo cáo quyết toán thông báo với cơ quan hải quan; khai sai mã số hàng hóa xuất nhập khẩu ảnh hưởng đến số thuế phải nộp.

 

Qua công tác kiểm tra sau thông quan, đơn vị cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn DN thực hiện tốt công tác quản lý nội bộ, lưu giữ chứng từ và xây dựng báo cáo quyết toán, khai báo hải quan đúng quy định của pháp luật, từ đó giúp nâng cao nhận thức, giảm dần sai sót, giúp DN tuân thủ pháp luật hải quan tốt hơn./.

 

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) NGUYỄN THÙY TRƯNG
0919.600.836
3) NGUYỄN CÔNG TUẤN 
 0909.211.836
4) PHẠM THỊ THÚY KIỀU
 0909.921.836
5) NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ 
 0902.486.836
6) LÊ THỊ THANH HIỀN  
 0919 600 836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN THỊ MỸ VUI
0909.1838.36
_______________________
HÓA ĐƠN, CKS
1) LÊ THỊ NGỌC HÂN
0919.941.836
______________________