Người nộp thuế làm thủ tục quyết toán thuế năm 2019 tại Cục Thuế TP. Hà Nội.
Người nộp thuế làm thủ tục quyết toán thuế năm 2019 tại Cục Thuế TP. Hà Nội. Ảnh: PV

 

Báo cáo cho thấy, chỉ trong vòng 3 năm (2017 - 2019) qua thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, số tiền đã xử lý sau thanh tra, kiểm tra là 3.277 tỷ đồng. Chỉ tính riêng 7 tháng năm 2020 đã thanh tra kiểm tra được 19 doanh nghiệp, số thuế truy thu, truy hoàn và phạt 35,5 tỷ đồng.

Phát hiện nhiều hành vi vi phạm liên quan đến chuyển giá

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác quản lý thuế, đó là công tác thanh tra kiểm tra chống thất thu ngân sách. Ngoài thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có rủi ro về thuế, thì thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, chống chuyển giá, chuyển lợi nhuận đóng vai trò quan trọng. Ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, Cục Thuế TP. Hà Nội đã rất tích cực triển khai các biện pháp chống thất thu trong lĩnh vực này.

Theo lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội, qua thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, cơ quan thuế đã phát hiện các trường hợp có dấu hiệu thực hiện các hành vi chuyển giá, cũng như có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật liên quan như: Thực hiện đồng thời các giao dịch với bên liên kết với nhiều mức giá khác nhau; không kê khai, hoặc kê khai không đầy đủ phụ lục về giao dịch với các bên có quan hệ liên kết khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp; không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ…

Báo cáo cho thấy, chỉ trong vòng 3 năm (2017 - 2019), thông qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu và phân tích rủi ro, lập và triển khai kế hoạch chuyên đề thanh tra giá chuyển nhượng, Cục Thuế TP. Hà Nội đã hoàn thành thanh tra tại 254 doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Tổng số xử lý qua thanh tra 3.277 tỷ đồng; trong đó số tiền thuế truy thu, phạt là 641 tỷ đồng, giảm lỗ 2.639 tỷ đồng; bình quân một xử lý 12,7 tỷ đồng/doanh nghiệp, đã phát hiện và xử lý đối với 96 doanh nghiệp có giao dịch liên kết do vi phạm các quy định về giá thị trường với tổng giá trị 4.249 tỷ đồng (trong đó tăng thu nhập chịu thuế 1.672 tỷ đồng, giảm lỗ 2.252 tỷ đồng, truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp và phạt 325 tỷ đồng).

Chỉ tính riêng 7 tháng năm 2020, cục thuế đã thanh tra kiểm tra được 19 doanh nghiệp, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 206 tỷ đồng, giảm lỗ 339 tỷ đồng, tổng số thuế truy thu, truy hoàn và phạt 35,5 tỷ đồng. “Kết quả trên đã góp phần vào kết quả chung của công tác thanh tra, kiểm tra, cũng như kết quả thu ngân sách thời gian qua của Cục Thuế TP. Hà Nội” - ông Sơn nói.

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Với những kết quả đã đạt được, lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, để thực hiện hiệu quả công tác chống thất thu ngân sách đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, cục thuế sẽ tiếp tục trao đổi nghiệp vụ với các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính trong việc triển khai thanh tra kiểm tra chuyên đề đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, có dấu hiệu chuyển giá, chuyển lợi nhuận.

Ngoài ra, Cục Thuế TP. Hà Nội cũng sẽ luôn đồng hành, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định, tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tại bàn, tại trụ sở cơ quan thuế. Trong đó tập trung phân tích, đánh giá thông tin về hồ sơ giá giao dịch liên kết, phương pháp xác định giá thị trường của doanh nghiệp và kịp thời cảnh bảo để doanh nghiệp chủ động rà soát, điều chỉnh khi phát hiện những điểm bất hợp lý. Hạn chế việc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp đối với các trường hợp có sai sót không nghiêm trọng.

“Việc đánh giá, nhận diện các hành vi vi phạm sẽ được tiến hành cùng với việc cập nhật thường xuyên, đầy đủ các cơ sở dữ liệu cho công tác thanh tra, kiểm tra nói chung và thanh tra giá chuyển nhượng nói riêng. Các dữ liệu bao gồm: Dữ liệu các doanh nghiệp có kê khai giao dịch liên kết, dữ liệu nội dung giao dịch liên kết đã kê khai (nội dung giao dịch, giá trị giao dịch, phương pháp xác định giá thị trường); dữ liệu về tỷ suất lợi nhuận theo ngành, nghề... những cơ sở dữ liệu này sẽ được cập nhật thường xuyên, là cơ sở góp phần quan trọng trong việc đấu tranh và xử lý hiệu quả các hành vi xác định giá không đúng quy định” - ông Sơn nói.

Lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội cũng cho biết, để nâng cao hiệu quả thanh tra giá chuyển nhượng, cục thuế sẽ tiếp tục nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí phân tích, đánh giá rủi ro, lựa chọn doanh nghiệp có quan hệ liên kết để thực hiện công tác thanh tra giá chuyển nhượng đối với các doanh nghiệp này. Đồng thời, chú trọng kiểm định hiệu quả của bộ tiêu chí, từ đó tiếp tục hoàn thiện phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó, cục thuế cũng tiếp tục hoàn thiện đề cương thanh tra giá chuyển nhượng, cụ thể hóa trình tự các bước công việc triển khai, cách thức thiết lập hồ sơ giá thị trường, nguyên tắc thu thập, sử dụng cơ sở dữ liệu so sánh để triển khai có hiệu quả công tác thanh tra giá chuyển nhượng theo kế hoạch thanh tra đã được Tổng cục Thuế phê duyệt.

 Sẽ nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá rủi ro

Để nâng cao hiệu quả thanh tra giá chuyển nhượng, cục thuế sẽ tiếp tục nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí phân tích, đánh giá rủi ro, lựa chọn doanh nghiệp có quan hệ liên kết để thực hiện công tác thanh tra giá chuyển nhượng đối với các doanh nghiệp này. Đồng thời, chú trọng kiểm định hiệu quả của bộ tiêu chí, từ đó tiếp tục hoàn thiện phù hợp với thực tiễn

 

Theo Thời Báo Tài Chính

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) PHẠM T.THÚY KIỀU
0909.921.836
4) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
5) NGUYỄN N .H. HUY
0901.411.026
6) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN P. THU HÀ
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836