Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh (giữa) nhấn nút kích hoạt hệ thống HĐĐT tại điểm cầu Cục Thuế TP.Hà Nội

 

Phát biểu tại điểm cầu Cục Thuế TP. Hà Nội tại Hội nghị trực tuyến triển khai hệ thống hóa đơn điện tử sáng 21/11, ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, TP. Hà Nội rất vinh dự là một trong 6 thành phố triển khai HĐĐT đầu tiên trong cả nước.

Với các lợi ích mà HĐĐT mang lại, UBND thành phố xác định rõ tầm quan trọng của việc triển khai HĐĐT trong công cuộc chuyển đổi số. Ngay sau khi nhận được quyết định của Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng HĐĐT tại thành phố Hà Nội, UBND đã thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo triển khai áp dụng HĐĐT tại thành phố.

Bên cạnh đó, UBND TP. Hà Nội cũng thường xuyên chỉ đạo Cục Thuế TP. Hà Nội phối hợp với các sở, ban, ngành tổng hợp vướng mắc để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế trong quá trình chuyển đổi, giảm thiểu đến mức tối đa những phiền hà có thể xảy ra. “Có thể nói, về cơ bản thành phố đã ở trạng thái sẵn sàng cho việc kích hoạt hệ thống HĐĐT” - ông Chu Ngọc Anh nói.

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, sau hội nghị công bố hệ thống HĐĐT, cục thuế sẽ tiếp tục bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế để tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về HĐĐT đến toàn bộ cộng đồng người dân, doanh nghiệp, giúp họ hiểu rõ về lợi ích và hiệu quả của việc sử dụng HĐĐT; mở rộng các kênh tương tác để hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh về HĐĐT.

Theo Thời Báo Tài Chính

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) NGUYỄN THÙY TRƯNG
0919.600.836
3) NGUYỄN CÔNG TUẤN 
 0909.211.836
4) PHẠM THỊ THÚY KIỀU
 0909.921.836
5) NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ 
 0902.486.836
6) LÊ THỊ THANH HIỀN  
 0919 600 836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN THỊ MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN, CKS
1) LÊ THỊ NGỌC HÂN
0919.941.836
______________________
BHXH
1) HUỲNH N.MINH HÒA
0909.486.836