Hà Nam đã tăng cường các giải pháp nhằm khôi phục sản xuất, kinh doanh,
tạo nguồn thu cho ngân sách. Ảnh: Tuấn Nguyễn

 

Trong tổng thu nội địa, các khoản thu từ thuế, phí và lệ phí được 8.572 tỷ đồng, vượt 25% so với dự toán Trung ương giao và vượt 23% so với dự toán phấn đấu tỉnh giao; thu tiền sử dụng đất 2.500 tỷ đồng, vượt 257% so với dự toán Trung ương giao và vượt 213% so với dự toán phấn đấu tỉnh giao.

Đại diện Sở Tài chính Hà Nam cho hay, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song thu cân đối ngân sách từ kinh tế trên địa bàn vẫn giữ được mức tăng trưởng khá, đây cũng là năm Hà Nam có số thu cân đối ngân sách cao nhất từ trước đến nay. Để có được kết quả này, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương tập trung rà soát từng khoản thu, xây dựng phương án thu và nuôi dưỡng nguồn thu cho phù hợp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu tất cả các chỉ tiêu.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Hà Nam đã tăng cường các giải pháp nhằm khôi phục sản xuất, kinh doanh, tạo nguồn thu cho ngân sách; cơ quan thuế đã rà soát tất cả các nguồn thu, đôn đốc, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc hoàn thiện thủ tục nộp ngân sách theo đúng quy định.

Đối với nguồn thu từ lĩnh vực khai thác, chế biến đá, tỉnh đã chỉ đạo các ngành tăng cường công tác quản lý, đo lại mỏ, truy thu tiền thuế từ khai thác tài nguyên khoáng sản. Riêng các khoản thu tiền sử dụng đất năm nay đạt cao do các địa phương nhanh chóng bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư và nhiều doanh nghiệp đã nộp tiền sử dụng đất theo đúng quy định.

Đối với nguồn thu từ thuế xuất nhập khẩu hàng hóa, Chi cục Hải quan Hà Nam phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp đến làm thủ tục khai quan, trong đó tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa nhanh chóng, nhất là những doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19.

Trong tháng cuối năm, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các địa phương thường xuyên rà soát các khoản nợ đọng ngân sách, kịp thời tuyên truyền, đôn đốc các tổ chức, cá nhân nộp kịp thời các nguồn thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định; tăng cường công tác quản lý nguồn thu từ khai thác khoáng sản, tập trung truy thu thuế từ các doanh nghiệp khai thác đá; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu dân cư cho đấu giá quyền sử dụng đất, góp phần nâng cao nguồn thu ngân sách..., phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch các chỉ tiêu thu đề ra./.

 

Theo Thời Báo Tài Chính

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836