Để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, Tổng cục Thuế phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an triển khai dịch vụ nộp lệ phí trước bạ (LPTB) điện tử đối với ôtô, xe máy trên phạm vi toàn quốc.

Dịch vụ được thực hiện điện tử trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, hoặc qua các kênh thanh toán Internet banking, Mobile banking của các ngân hàng đã kết nối với Tổng cục Thuế như Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV, TPBank, VPBank, MB.

Từ ngày 30/6/2020, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai thí điểm dịch vụ điện tử nộp LPTB đối với ôtô, xe máy đăng ký xe tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh qua Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Ngày 19/8/2020, Văn phòng Chính phủ phối hợp cùng Tổng cục Thuế, Cục Cảnh sát giao thông công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đó là kê khai, nộp LPTB ôtô, xe máy mức độ 4 và cấp đăng ký, biển số xe mức độ 3 (thí điểm đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh), giúp tiết kiệm đáng kể chi phí cho xã hội trong thực hiện điện tử các thủ tục hành chính về đăng ký trước bạ, đăng ký xe.

Tính đến ngày 31/5/2021, sau hơn 1 năm triển khai, tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, số lượng ôtô, xe máy giao dịch nộp LPTB bằng phương thức điện tử là 22.533 phương tiện (TP. Hồ Chí Minh: 7.357;  Hà Nội: 15.176); tương ứng với số tiền LPTB đã nộp điện tử là gần 584,3 tỷ đồng (TP. Hồ Chí Minh: 72,8 tỷ;  Hà Nội: 511,5 tỷ). Đối với 61 tỉnh thành phố còn lại, sau 10 tháng triển khai (tính từ ngày 01/8/2020) số lượng giao dịch nộp lệ phí trước bạ điện tử là 236.973 (tương ứng với số tiền LPTB đã nộp điện tử gần 1.561,2 tỷ đồng) trên tổng số 4.617.978 lượt giao dịch nộp ô tô, xe máy (tương ứng với 30.051 tỷ đồng).

Về khai điện tử LPTB ô tô, xe máy, sau 11 tháng triển khai (từ ngày 30/6/2020) số lượng tờ khai điện tử đã nộp cho cơ quan thuế tại Hà Nội và TP. HCM là 62.863 tờ khai (Hà Nội: 32.398, TP. Hồ Chí Minh: 30.465), tương ứng với 2.457,4 tỷ đồng (Hà Nội: 1.376,4 tỷ đồng, TP. Hồ Chí Minh: 1.081 tỷ đồng).

Có thể thấy, với những dịch vụ công trực tuyến về đăng ký trước bạ, đăng ký ôtô, xe máy đã giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí cho xã hội trong thực hiện các thủ tục hành chính và góp phần xây dựng Chính phủ điện tử./.

 

Theo Thời Báo Tài Chính

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836